Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'EU erkent: wel degelijk Nederlandse productie AstraZeneca-vaccin'Het bericht 'EU erkent: wel degelijk Nederlandse productie AstraZeneca-vaccin'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03442

Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «EU erkent: wel degelijk Nederlandse productie AstraZeneca-vaccin» (ingezonden 19 februari 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «EU erkent: wel degelijk Nederlandse productie AstraZeneca-vaccin»?1

Vraag 2

Hoeveel vaccins kan het Leidse bedrijf Halix produceren?

Vraag 3

Welke afspraken zijn in het contract met AstraZeneca gemaakt over de Nederlandse productie?

Vraag 4

Zijn er namens Nederland onderhandelingen geweest over de productie van AstraZeneca-vaccins door het Leidse bedrijf Halix? Zo ja, kunt u een tijdlijn sturen van de gesprekken die hebben plaatsgevonden?

Vraag 5

Is overwogen om met een investering de Nederlandse productie op te schalen? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd? Kunt u een tijdlijn sturen van de besluitvorming hierover?

Vraag 6

Hoeveel vaccins heeft Halix tot nu toe geproduceerd en waar zijn deze vaccins naartoe gegaan?

Vraag 7

Sinds wanneer bent u op de hoogte van het feit dat het contract van het Verenigd Koninkrijk met AstraZeneca al sinds 26 november 2020 openbaar is en dat dit contract niet wezenlijk verschilt van dat van de Europese lidstaten met AstraZeneca en eveneens van een inspanningsverplichting spreekt?2

Vraag 8

Hoe rijmt dit met de uitspraken van de CEO van AstraZeneca, de heer Soriot, dat de voorrang van het Verenigd Koninkrijk gerechtvaardigd zou zijn omdat de contracten zouden verschillen?

Vraag 9

Hoe rijmt dit met de uitspraken van deze AstraZeneca-CEO dat de voorrang van het Verenigd Koninkrijk gerechtvaardigd zou zijn omdat het Verenigd Koninkrijk eerder een contract zou hebben afgesloten dan de Europese Commissie, terwijl nu blijkt dat de Europese Commissie een dag eerder het contract afsloot?

Vraag 10

Wat vindt u ervan dat uw Britse evenknie eerder deze maand suggereerde dat de Britten als eerste aan bod dienden te komen?

Vraag 11

Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden voor het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus van 24 februari 2021?


X Noot
1

NOS, 4 februari 2021, «EU erkent: wel degelijk Nederlandse productie AstraZeneca-vaccin» (https://nos.nl/artikel/2367290-eu-erkent-wel-degelijk-nederlandse-productie-astrazeneca-vaccin.html).

X Noot
2

CNN, 18 februari 2021, «AstraZeneca's vaccine contract with the UK is based on «best efforts,» just like its deal with a frustrated EU» (https://amp.cnn.com/cnn/2021/02/17/europe/uk-astrazeneca-vaccine-contract-details-intl/index.html?__twitter_impression=true).


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl