Tweedemonitor / Kamervraag / Marktkooplieden in de non-food sector, die nog steeds niet open mogenMarktkooplieden in de non-food sector, die nog steeds niet open mogen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03280

2021Z03280

(ingezonden 17 februari 2021)

Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid over marktkooplieden in de non-food sector, die nog steeds niet open mogen

 

  • Bent u op de hoogte van de berichtgeving over marktkooplieden in de non-food sector, die nog steeds niet open mogen? 1)
  • Kunt u aangeven wat de reden hiervoor is, zeker nu alle winkels meer ruimte hebben gekregen middels het click & collect systeem?
  • Geldt het click & collect systeem ook voor de ambulante handel? Zo nee, waarom niet?
  • Waarom mogen de markten niet open gaan, er is immers sprake van optimale ventilatie en de kans op besmetting buiten is toch zeer gering? 
  • Waarom is er een kunstmatige scheiding aangebracht tussen de food- en de non-food ondernemers?
  • Klopt het dat marktkooplieden, die geen loonkosten en vaste lasten hebben, niet in aanmerking komen voor de NOW- en TVL-regeling?
  • Betekent dit dat er voor hun slechts de TOZO resteert van 1500 euro, terwijl zij vaak aan vaste lasten al meer dan 3000 euro hebben? Klopt het dat als deze marktkooplieden een verdienende partner hebben, zij helemaal niets krijgen?
  • Kunt u de partnertoets in de TOZO zo spoedig mogelijk afschaffen, dan wel de markten weer openstellen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om de noodkreet van 10 februari 2021 van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel met een positieve grondhouding te bezien? Wanneer bent u in staat om hun brief te beantwoorden? Kunt u een afschrift van uw reactie toevoegen aan de beantwoording van deze vragen?
  • Bent u bereid in overleg te gaan met gemeenten, teneinde de mogelijkheden te bezien om, voor de marktkooplieden die nu wel op de markt mogen staan, markt- en daggeld te reduceren, dan wel kwijt te schelden? Bent u bereid gemeenten hiervoor te compenseren? Zo nee, waarom niet?    

 

1) https://www.cvah.nl/nieuws/, d.d. 12 februari 2021

 

 

 


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl