Tweedemonitor / Kamervraag / Chroom-6 in PC-7 lestoestellen in WoensdrechtChroom-6 in PC-7 lestoestellen in Woensdrecht

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02922

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Defensie over chroom-6 in PC-7 lestoestellen in Woensdrecht (ingezonden 11 februari 2021).

Vraag 1

Is het waar dat in 13 PC-7 lestoestellen van het 131e squadron op Woensdrecht chroom-6 is vastgesteld?1 Heeft het onderzoek daarover inmiddels uitsluitsel gegeven? Zo nee, wanneer verwacht u dat?

Vraag 2

Kunt u aangeven op welke wijze de constatering is gedaan en om welke reden het onderzoek is gedaan?

Vraag 3

Hoe verhoudt dit onderzoek zich tot uw brief van 4 december 2018 waarin u meldt dat voor de PC-7 wel degelijk voor één van de drie lagen chroom-6-houdende verf is gebruikt?2

Vraag 4

Bent u voornemens ook deze laatste laag chroom-6-verf nu te verwijderen? Zo ja, wanneer en welke chroom-vrije verf zal dan worden gebruikt? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Verdenking chroom-6 in lestoestellen, 5 februari 2021, https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2021/02/05/verdenking-chroom-6-in-lestoestellen.

X Noot
2

Brief, 4 december 2018; Kamerstuk 35 000-X, nr. 70 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Voor de PC-7 is een chroomvrij verfsysteem gecertificeerd voor de buitenzijde van de romp en de cockpit van het toestel. Dit chroomvrije verfsysteem wordt aangebracht wanneer een toestel van een nieuwe verflaag moet worden voorzien, zodat werknemers geen onnodig risico op blootstelling lopen. Een deel van de romp moest recent worden voorzien van een nieuwe verflaag en daarvoor is het chroomvrije verfsysteem toegepast.


Gerelateerd

Chroom-6 in PC-7 lestoestellen in Woensdrecht

Aanhoudend gebruik chroom 6 bij de koninklijke Luchtmacht

Het nieuws dat de bescherming van defensiepersoneel tegen chroom-6 nog steeds onvoldoende is

De berichten dat er opnieuw chroom-6 is gevonden op trams in Amsterdam en Utrecht

Het mogelijk gebruik van Chroom-6 in de PI Ter Apel

Het bericht 'Geen huisartsenpost in Woensdrecht: ‘De reistijd is amper vier minuten langer’'

Het onderhoud aan de vuurtoren te Egmond aan Zee, waarbij mogelijk chroom 6 is vrijgekomen

Het vrijkomen van kankerverwekkend chroom-6 bij werkzaamheden aan de Onyx-kolencentrale.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl