Tweedemonitor / Kamervraag / Sociale ondernemingen die niet alle coronasteun ontvangenSociale ondernemingen die niet alle coronasteun ontvangen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02183

2021Z02183

(ingezonden 3 februari 2021)

Vragen van de leden Gijs van Dijk en Moorlag (beiden PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over sociale ondernemingen die niet alle coronasteun ontvangen

  • Bent u bekend met het artikel ‘Sociale onderneming De Oude Keuken tussen wal en schip met coronasteun'? (1)
  • Bent u ook van mening dat sociale ondernemingen, zoals De Oude Keuken, een enorm belangrijke rol en functie hebben in de samenleving, bijvoorbeeld bij het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
  • Maakt u zich ook grote zorgen, gezien sociale ondernemingen vaak weinig buffers hebben, dat er door deze coronacrisis veel sociale ondernemingen op omvallen staan?
  • Bent u van mening dat het hebben van een ‘verkeerde’ SBI-code, hetgeen het geval is bij De Oude Keuken en bij andere sociale ondernemingen met een horecafunctie, er niet toe mag leiden dat zij geen aanspraak kunnen maken op alle noodzakelijke overheidssteun, zoals de Eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)?
  • Bent u bereid om ervoor te zorgen dat sociale ondernemingen met een verkeerde SBI-code toch de hoognodige overheidssteun krijgen?
  • Bent u bereid, omdat de problemen bij sociale ondernemingen breder spelen dan alleen een verkeerde SBI-code, in overleg met Social Enterprise Nederland extra steun aan sociale ondernemingen te bieden zodat zij deze coronacrisis doorkomen?

(1) NH Nieuws, 30 januari 2021, ‘Sociale onderneming De Oude Keuken tussen wal en schip met coronasteun'. (https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280049/sociale-onderneming-de-oude-keuken-tussen-wal-en-schip-met-coronasteun)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl