Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Vergunningverlening ligt opnieuw stil'Het bericht 'Vergunningverlening ligt opnieuw stil'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02103

2021Z02103

(ingezonden 2 februari 2021)

Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht 'Vergunningverlening ligt opnieuw stil' 

1

Bent u bekend met het artikel 'Vergunningverlening ligt opnieuw stil'? 1)

2

Bent u bekend met de uitspraak van de Raad van State (20 januari 2021) waarin op grond van de wetswijziging die dit jaar ingegaan is, werd bepaald dat bij intern salderen geen nieuwe vergunning nodig is? 

3

Herkent u het gevaar dat in het artikel wordt geschetst, waarbij voor bepaalde bedrijfsontwikkelingen die momenteel vergunningsvrij zijn in de toekomst mogelijk wel een vergunning nodig is als gevolg van een update van AERIUS? Zo ja, wat vindt u daarvan? Zo nee, waarom niet?

4
Hoe gaat u voorkomen dat iedere herziening van AERIUS leidt tot veranderde inzichten omtrent vergunningplicht?

5
Hoe gaat u voorkomen dat een wijziging in de emissiefactoren gaat leiden tot alsnog een vergunningsplicht voor reeds uitgevoerde projecten, waarvan het gevolg kan zijn dat dat een object deels niet meer gebruikt wordt, dat er extra emissiereductie toegepast moet worden of alsnog stikstof aangekocht moet worden?

6

Kunt u zich voorstellen dat deze situaties zorgen voor onzekerheid en spanning in de agrarische sector en dat het er mogelijk toe leidt dat bedrijfsontwikkelingen uit voorzorg niet meer worden gedaan? Zo ja, wat vindt u daarvan? Zo nee, waarom niet?

7

Heeft u in beeld welke gevolgen het heeft wanneer de situatie die in het artikel wordt geschetst werkelijkheid wordt?

8

Erkent u dat de situatie die in het artikel wordt geschetst veel wegheeft van de situatie die zich momenteel voordoet omtrent de PAS-melders en andere knelgevallen?

9

Hoe groot acht u de kans dat de situatie, zoals in het artikel geschetst, werkelijkheid wordt?

10

Bent u van plan om te voorkomen dat de situatie, zoals in het artikel geschetst, werkelijkheid wordt? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

1) Boerderij, 31 januari 2021, 'Vergunningverlening ligt opnieuw stil' (https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2021/1/Vergunningverlening-ligt-opnieuw-stil-703549E/)


Indiener

Jaco Geurts (CDA)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 19143 )

Publicatiedatum
2 februari 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl