Tweedemonitor / Kamervraag / Opslag van nucleair afval net over de grensOpslag van nucleair afval net over de grens

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02098

2021Z02098

(ingezonden 2 februari 2021)

Vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over opslag van nucleair afval net over de grens.

  1. Kent u het bericht ‘Onrust over opslag nucleair afval net over de grens’? [1]
  2. Begrijpt u dat mensen in de grensstreek van Groningen en Drenthe zich ongerust maken over de risico’s van de opslag van kernafval in zoutkoepels in het aanliggende Emsland? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het u bekend dat in Groningen en Drenthe in het verleden veel bezorgdheid, onrust en protest is geweest tegen plannen om kernafval in zoutkoepels in Noord-Nederland op te slaan? Zo ja, welke lessen dienen hier naar uw oordeel uit te worden getrokken?
  4. Bent u bereid om aan de Duitse regering de zorg en onrust van Nederlanders in de grensstreek over te brengen over de ontwikkeling van plannen om kernafval in zoutkoepels? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid de Duitse regering te verzoeken af te zien van de opslag van kernafval in zoutkoepels in de grensstreek? Zo nee, waarom niet?
  6. Op welke wijze worden Nederlandse overheden en burgers betrokken bij de besluitvorming in Duitsland en op welke wijze kunnen zij bedenkingen en bezwaren kenbaar maken?
  7. Acht u het, mede gelet op het voorzorgsprincipe, ongewenst om kernafval dat vele eeuwen gevaarlijk blijft in zoutkoepels op te slaan? Zo nee, waarom niet?
  8. Acht u het mogelijk dat het met zekerheid te voorspellen is dat aan het opbergen van kernafval in zoutkoepels geen gevaren kleven voor mensen en hun leefomgeving? Zo ja, op basis waarvan?
  9. Vindt u, met de kennis van nu, dat het niet verantwoord is om kernafval in Nederland, meer in het bijzonder in Noord-Groningen, waar in de jaren ’70 van de vorige eeuw serieuze plannen toe bestonden, op te slaan in zoutkoepels die bloot kunnen staan aan bodembeweging al dan niet veroorzaakt door winning van aardgas of grondstoffen uit de ondergrond? Zo nee, waarom niet?

[1] Dagblad van het Noorden, 28 januari 2021, 'Onrust over opslag nucleair afval net over de grens'. (https://www.dvhn.nl/groningen/Onrust-over-opslag-nucleair-afval-net-over-de-grens-26435477.html)


Gerelateerd

Opslag van nucleair afval net over de grens

Het bericht ‘Betalen ziekenhuizen de rekening van het afval van de kerncentrale Borssele’

Het rapport ‘The burning question’ van Tearfund en overige berichtgeving over het verbranden van plastic afval in ontwikkelingslanden en de verantwoordelijkheid van multinationals die dit plastic produceren.

Het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt.

De petitie ‘Terug naar schoner gft-afval voor nog schonere compost’.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) die breekt met de belofte om driekwart van het afval op stations te scheiden in 2020

De berichten 'Plasticafval: hoe een Nederlands dropzakje kon eindigen in een Turkse berm?' en 'Nederlands plastic illegaal gestort in Turkije'

Het bericht ‘Dit keer dumpen de boswachters zelf afval, als statement’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl