Tweedemonitor / Kamervraag / Woningeigenaren die huren bij een woningcorporatieWoningeigenaren die huren bij een woningcorporatie

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01796

2021Z01796

(ingezonden 29 januari 2021)

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over woningeigenaren die huren bij een woningcorporatie

 1. Kent u het bericht ‘Sociaal huren, met een pied-à-terre in de grachtengordel’? (1)
 2. Is het waar dat er ruim duizend mensen een woning huren van een woningcorporatie terwijl sommige meer dan 15 woningen in eigendom hebben?
 3. Wat vindt u van deze praktijk waarbij broodnodige woningen worden verhuurd of worden gebruikt als tweede woning terwijl er een enorme woningnood heerst?
 4. Klopt het dat in Súdwest-Fryslân een corporatiebewoner 59 huurwoningen bezit? Hoe is dat mogelijk? Bent u het ermee eens dat deze woning per direct beschikbaar gesteld moet worden aan mensen die smachten naar een betaalbare huurwoning?
 5. Deelt u de mening dat iemand die 59 woningen bezit niets te zoeken heeft in een sociale huurwoning? Deelt u de opvatting van de lokale PvdA dat ‘It echt te gek foar wurden’ is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Dit kan toch niet door de beugel?
 6. Bent u het ermee eens dat woningen niet bedoeld zijn om te verzamelen maar om in te wonen? Zo ja, steunt u de voorstellen voor het ontmoedigen van het verzamelen van woningen door middel van de voorgestelde Prins Bernardbelasting?
 7. Waarom is het op dit moment mogelijk om in aanmerking te komen voor een corporatiewoning wanneer iemand een woning in eigendom heeft?
 8. Bent u bereid om voortaan te laten toetsten op eigen woningbezit alvorens iemand in aanmerking komt voor een sociale huurwoning? Zo nee, waarom niet?
 9. Deelt u de mening dat sociale huurwoningen bedoeld zijn voor mensen die niet al een eigen huis bezitten? Bent u bereid het recht op een sociale huurwoning te laten vervallen om dit soort situaties te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 10. Aangezien een deel van de woningen wordt verhuurd aan arbeidsmigranten die vaak in erbarmelijke omstandigheden moeten leven, deelt u de mening dat een landelijke verhuurdersvergunning nodig is? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid om op korte termijn in gesprek te treden met de corporaties om deze onttrokken woningen weer ter beschikking te stellen aan mensen die een woning nodig hebben? Zo nee, waarom niet?
 1. NRC, 26-01-21.


Indiener

Henk Nijboer (PvdA)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 19081 )

Publicatiedatum
29 januari 2021
Gerelateerd

Woningeigenaren die huren bij een woningcorporatie

De uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot Vestia en de bewoners van de Tweebosbuurt

De beperkte dekking van asbestdaken.

Het bericht 'Huren vrije sectorwoningen blijven stijgen'

Het uit zijn huurhuis zetten van een bejaarde man door sociale woningcorporatie Stek in Lisse

Het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West

Huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

Het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl