Tweedemonitor / Kamervraag / De uitvoering van de motie van de leden Van Raak en Van der Molen over een pilotproject voor klokkenluidersDe uitvoering van de motie van de leden Van Raak en Van der Molen over een pilotproject voor klokkenluiders

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00847

2021Z00847

(ingezonden 18 januari 2021)

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de motie van de leden Van Raak en Van der Molen over een pilotproject voor klokkenluiders 

  1. Hoe is de motie van de leden Van Raak en Van der Molen over een pilotproject voor klokkenluiders uitgevoerd? Als de motie nog niet is uitgevoerd, hoe gaat u die dan alsnog uitvoeren? 1)

1) Kamerstuk 35570-VII, nr. 21

Indiener

Ronald van Raak (SP)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 18861 )

Publicatiedatum
18 januari 2021Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De uitvoering van de motie van de leden Van Raak en Van der Molen over een pilotproject voor klokkenluiders

Het bericht ‘Politie arresteert klokkenluider die klaagde over machtsmisbruik’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht ‘Canada en Nederland testen trans-Atlantische vluchten zonder paspoort’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl