Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van OeigoerenHet bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van Oeigoeren

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00746

2021Z00746

(ingezonden 15 januari 2021)

Vragen van de leden Van den Nieuwenhuijzen en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van Oeigoeren

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Onderzoeksbureau: Chinese techbedrijven bezig met etnisch profileren, Oeigoeren zijn doelwit’, in de Volkskrant van 14 januari 2020? 1)
  2. Klopt het dat Huawei en andere Chinese tech-bedrijven investeren in technologie om Oeigoeren te kunnen identificeren op foto’s en videobeelden?
  3. Vindt u het acceptabel dat bedrijven investeren in technologie die specifiek is gericht op het identificeren van bepaalde etnische groepen? Is dit naar uw mening verenigbaar met mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  4. Welke verbanden ziet u tussen het gebruik van surveillance technologie en de onderdrukking van Oeigoeren in China?
  5. Bent u bereid om opheldering te vragen bij Huawei Nederland en hen te verzoeken om publiekelijk afstand te nemen van technologie gericht op de identificatie van etnische kenmerken, en van het gebruik van surveillancetechnologie bij de onderdrukking van Oeigoeren?
  6. In hoeverre worden gezichtsherkenningscamera’s van Chinese tech-bedrijven gebruikt in Nederland? Vindt u het gebruik daarvan wenselijk?
  7. In hoeverre spelen de patenten van Chinese tech-bedrijven een rol bij het vastleggen van standaarden voor surveillancetechnologie binnen de International Telecommunications Union (ITU)? Welke risico’s ziet u daarbij in het licht van de genoemde berichtgeving en hoe kunnen die risico’s worden ondervangen?
  8. Welke acties zouden Nederland en de Europese Unie kunnen ondernemen richting Chinese tech-bedrijven die betrokken zijn bij de onderdrukking van Oeigoeren? Bent u bereid om zich voor dergelijke acties in te spannen?
  9. In hoeverre is het huidige exportcontrolebeleid in staat om uit te sluiten dat de export van Nederlandse of Europese technologie bijdraagt aan de ontwikkeling van technologie door Chinese bedrijven die is gericht op het identificeren van etnische groepen?

1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoeksbureau-chinese-techbedrijven-bezig-met-etnisch-profileren-oeigoeren-zijn-doelwit~bc8f6317/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Gerelateerd

Het bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van Oeigoeren

Het bericht 'Amsterdamse universiteiten gaan samenwerken met Huawei'

Het bericht dat Google de Android-licentie voor Huawei intrekt

Het bericht dat de Chinese overheid ambtenaren inzet om de Oeigoeren in Xinjiang te controleren en te indoctrineren

De situatie dat Oeigoeren in Chinese concentratiekampen worden vermoord en hun organen worden verkocht

Het bericht ‘Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China’

De situatie dat Oeigoeren in China het slachtoffer zijn geworden van dwangarbeid en andere mensenrechtenschendingen.

Chinese surveillanceapparatuur

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl