Tweedemonitor / Kamervraag / Keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaardenKeuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaarden

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00741

2021Z00741

(ingezonden 15 januari 2021)

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaarden

  1. Is het u bekend dat sommige mensen zich gewetensbezwaard voelen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, omdat er bij de ontwikkeling, productie en/of testfase van verschillende vaccins gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op foetaal weefsel?
  2. Kunt u aangeven voor welke coronavaccins die door Nederland ingekocht (zullen) worden in de ontwikkelings-, productie- of testfase al dan niet gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op foetaal weefsel?
  3. Klopt het dat het gaat om de zogenaamde HEK293- en PERC6-cellijnen? 1)
  4. Kunt u bevestigen dat in de vaccins zelf géén foetaal weefsel aanwezig is?
  5. Heeft u zich op enig moment bezonnen op de ethische afwegingen rondom het gebruik van menselijke cellijnen bij coronavaccins? Wat is uw reactie op uitspraken van medisch-ethisch professor Jochemsen: „Deze veelgebruikte cellijn is zó lang zelfstandig doorgekweekt dat die ook wat betreft chromosomenpatroon niet meer normaal menselijk is. (…) je zou gevoelsmatig liever andere cellen willen. Dus als die er zijn, gebruik die dan."? 2)
  6. Deelt u de mening dat keuzevrijheid tussen de verschillende coronavaccins die de komende tijd beschikbaar komen, bij kan dragen aan vergroting van de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders die zich gewetensbezwaard voelen?
  7. Bent u daarom bereid om, bijvoorbeeld op indicatie van de huisarts, deze specifieke groep gewetensbezwaarden keuzevrijheid te geven voor de coronavaccinatie?
  8. Bent u daarnaast bereid om communicatiemiddelen in te zetten om Nederlanders te informeren over de totstandkoming en samenstelling van de verschillende vaccins, de mogelijke ethische afwegingen bij de verschillende vaccins en daarover het gesprek aan te gaan met gewetensbezwaarden?

1) Schreeuw om Leven, 7 januari 2021, 'Welke Coronavaccins gebruiken cellen van geaborteerde kinderen en hoe?' https://schreeuwomleven.nl/nieuws/149/welke-coronavaccins-gebruiken-cellen-van-geaborteerde-kinderen-en-hoe-/

2) Reformatorisch Dagblad, 19 november 2020, ‘Hoe bezwaarlijk is ‘foetusvaccin’?’ https://www.rd.nl/artikel/900343-hoe-bezwaarlijk-is-foetusvaccin 

Indiener

Carla Dik-Faber (CU)

Kees van der Staaij (SGP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 18839 )

Publicatiedatum
15 januari 2021Gerelateerd

De bestelling van 300 miljoen vaccins bij AstraZeneca

Keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaarden

De vaccinatiestrategie in Nederland

De Inclusieve Vaccin Alliantie

De ontwikkeling en distributie van coronavaccins

De oprichting van de Inclusieve Vaccin Alliantie

Het bericht ''Registreer wie welk vaccin krijgt’, zeggen de apothekers'

Het bericht ‘GEZOCHT: 100 aanstaande MOEDERS voor nieuw GREEN VACCIN!’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl