Tweedemonitor / Kamervraag / De vaccinatiestrategie.De vaccinatiestrategie.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00181

2021Z00181

(ingezonden 7 januari 2021)

Vragen van de leden Kröger en Van den Berge (beiden GroenLinks) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vaccinatiestrategie.

 1. Kunt u toelichten wanneer in de vaccinatiestrategie dak- en thuislozen gevaccineerd zullen worden?
 2. Wat is uw plan ten aanzien van het informeren van dak- en thuislozen inzake vaccinatie?
 3. Wat is uw plan ten aanzien van het registreren van dak- en thuislozen voor vaccinatie?
 4. Klopt het bericht op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat alle personen woonachtig in Nederland en ingeschreven bij de gemeente in aanmerking komen voor een COVID-19-vaccinatie? 1)
 5. Kunt u toelichten hoe en wanneer ongedocumenteerde personen op Nederlands grondgebied gevaccineerd zullen worden?
 6. Wat is uw plan ten aanzien van het informeren van ongedocumenteerde personen inzake vaccinatie?
 7. Hoe gaat u kinderen van ongedocumenteerde ouders uitnodigen voor vaccinaties?
 8. Wanneer zullen thuiswonende personen met een medische indicatie die een persoonsgebonden budget hebben worden gevaccineerd?
 9. Vallen mensen met een medische indicatie die een persoonsgebonden budget hebben onder de hoofdroute in de categorie “mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie”?
 10. Zo ja, worden thuiswonende mensen met een medische indicatie die een persoonsgebonden budget hebben dan pas in april gevaccineerd?
 11. Wanneer zullen mantelzorgers worden gevaccineerd?
 12. Waarom is er voor gekozen mantelzorgers niet als aparte groep binnen de vaccinatie strategie op te nemen?
 13. Kunt u deze vragen één voor één en voorafgaand aan het eerstvolgende debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus beantwoorden?

1) https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals/richtlijn-uitvoering


Indiener

Suzanne Kröger (GL)

Niels van den Berge (GL)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Paul Blokhuis (CU)


Access ( 18729 )

Publicatiedatum
7 januari 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl