Tweedemonitor / Kamervraag / Kinderopvang voor alleenstaande ouders tijdens de lockdownKinderopvang voor alleenstaande ouders tijdens de lockdown

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00176

2021Z00176

(ingezonden 7 januari 2021)

Vragen van de leden Van Meenen en Van Weyenberg (beiden D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderopvang voor alleenstaande ouders tijdens de lockdown

  1. Klopt het dat kinderopvang en scholen op dit moment alleen maar geopend zijn voor ouders met cruciale beroepen of kinderen in kwetsbare situaties?
  2. Is er bij de afweging rekening gehouden met alleenstaande ouders?
  3. Erkent u dat er een extra groot beroep wordt gedaan op alleenstaande ouders met kinderen thuis?
  4. Erkent u dat dit voor zzp’ers/ondernemers die alleenstaande ouders zijn extra ingewikkeld is, omdat zij zowel de zorg van het kind en het runnen van een bedrijf moeten combineren, terwijl zij minder gebruik kunnen maken van oppas gezien de coronamaatregelen en de kwetsbaarheid van grootouders?
  5. Wie maakt de uiteindelijke afweging of ouders hun kind naar de kinderopvang of school mogen brengen?
  6. Mag de kinderopvang of de school noodopvang bieden aan alleenstaande ouders die geen cruciaal beroep hebben?
  7. Vindt u dat alleenstaande ouders, bijvoorbeeld vanwege hun onderneming, ook in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor kinderopvang of opvang op school?
  8. Kunt u deze vragen uiterlijk woensdag 13 januari beantwoorden?


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Kinderopvang voor alleenstaande ouders tijdens de lockdown

Het verwachte personeelstekort in de kinderopvang deze zomer

Geen beroeps- en bezwaarprocedure compensatie eigen bijdrage kinderopvang

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld als gevolg van de lockdown

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Een gezin waarvan de vrouw werkt, de man permanent in een WLZ-instelling verblijft en de kinderen dus geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat de man niet werkt ondanks dat in dit in 2002 in de wet geregeld zou worden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl