Tweedemonitor / Kamervraag / Uitlevering van oorlogsmisdadiger en wapenhandelaar Kouwenhoven aan NederlandUitlevering van oorlogsmisdadiger en wapenhandelaar Kouwenhoven aan Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00076

2021Z00076

(ingezonden 5 januari 2021)

Vragen van de leden Karabulut en Van Nispen (beiden SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over uitlevering van oorlogsmisdadiger en wapenhandelaar Kouwenhoven aan Nederland. 

1
Heeft u de uitspraak van het Zuid-Afrikaanse gerechtshof gezien dat de in Nederland tot 19 jaar cel veroordeelde oorlogsmisdadiger en wapenhandelaar Kouwenhoven het land uitgezet mag worden en dat Zuid-Afrika heeft verzocht hem zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Nederland te zetten teneinde zijn straf uit te zitten? Zo ja, hoe ziet deze procedure eruit? Zo nee, hoe verhoudt dat zich tot het uitleveringsverzoek van Nederland voor Kouwenhoven? 1)

2
Lopen er in deze zaak nog andere (internationale) procedures? Zo ja, welke zijn dat en hoe verhouden deze zich tot het uitleveringsverzoek van Nederland?

3
Klopt het dat Kouwenhoven leeft als een Koning in Kaapstad? Loopt er onderzoek naar vordering van zijn bezittingen? Zo nee, bent u bereid hiertoe over te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dat uitgebreid toelichten? 2)

1) De Volkskrant, 23 december 2020, "Zuid-Afrika mag van rechter Nederlandse oorlogsmisdadiger Kouwenhoven het land uitzetten", https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zuid-afrika-mag-van-rechter-nederlandse-oorlogsmisdadiger-kouwenhoven-het-land-uitzetten~b352de0c/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

2) Nieuwe Revu, 22 januari 2020, "Als een koning in Kaapstad", https://revu.nl/artikel/64490/als-een-koning-in-kaapstad


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl