Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Pollutionwatch: fine particles affect lungs of those near airports’Het artikel ‘Pollutionwatch: fine particles affect lungs of those near airports’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00072

2021Z00072

(ingezonden 5 januari 2021)

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Pollutionwatch: fine particles affect lungs of those near airports’

  1. Kent u het artikel ‘Pollutionwatch: fine particles affect lungs of those near airports’? 1)
  2. Was u bekend met de uitkomsten van het deelonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) e.a. waar dit artikel op is gebaseerd? Was u ermee bekend dat de resultaten van dit onderzoek in augustus 2020 zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel? 2)
  3. Waarom zijn deze resultaten niet gedeeld met de Kamer?
  4. Hoe zou u de uitkomsten van dit onderzoek duiden? Welke consequenties verbindt u hier aan?
  5. Hadden deze uitkomsten niet betrokken moeten worden bij de Luchtvaartnota? Welke conclusie trekt u nu hieruit met betrekking tot de effecten van de luchtvaart op de gezondheid?
  6. Hoe staat het met de andere onderzoeken naar ultrafijnstof (UFP's) afkomstig van vliegtuigen? Gaan lopende onderzoeken door, nu door corona veel minder wordt gevlogen?
  7. Welke technische manieren zijn er, naast minder starts en landingen, om de emissies van ultrafijne deeltjes uit vliegtuigmotoren te voorkomen of zeer sterk te verminderen?

1) The Guardian, 1 januari 2021 (https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/01/pollutionwatch-fine-particles-affect-lungs-of-those-near-airports)

2) 'Effects of short-term exposures to ultrafine particles near an airport in healthy subjects', Environment International vol. 141, augustus 2020 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041201934797X?via%3Dihub)


Gerelateerd

Het artikel ‘Pollutionwatch: fine particles affect lungs of those near airports’

De situatie op en rond de Middellandse Zee

Het bericht dat Afrika geteisterd wordt door een sprinkhanenplaag

De aanhoudende mensenrechtenschendingen in het Amazoneregenwoud, de plannen van president Bolsonaro van Brazilië om het Amazonewoud verder te vernietigen en de dubbele moraal die de EU hierover op nahoudt

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat een onomkeerbare ontwikkeling van regenwoud naar savanne dreigt voor de Amazone.

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

Een Brits rapport inzake geloofsvervolging waarin grote zorgen worden geuit over de wereldwijde christenvervolging

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl