Antwoord op vragen van het lid Boswijk over LTO Noord wil verlenging mest uitrijden vanwege hevige regenval

Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid over LTO Noord wil verlenging mest uitrijden vanwege hevige regenval (ingezonden 1 september 2021).

Vraag 1

In hoeverre is bij u bekend dat vanwege de hoeveelheid regen die de afgelopen zomer in Noord-Nederland is gevallen boeren in de problemen zijn gekomen met het uitrijden van mest?1

Vraag 2

Erkent u dat dit, en de aanhoudende natte weersomstandigheden, effect heeft op het uitrijden van mest?

Vraag 3

Kunt u aangeven welke verplichtingen boeren hebben met betrekking tot het uitrijden van mest en hoe deze verplichtingen onderbouwd zijn?

Vraag 4

Bent u bereid om gehoor te geven aan het verzoek van LTO Noord om de periode om mest uit te rijden met twee weken te verlengen? Zo ja kunt u de sector ruim voor 15 september aanstaande duidelijkheid geven? Zo nee waarom niet?

Mededeling

De schriftelijke vragen van het lid Boswijk (CDA) over LTO Noord wil verlenging mest uitrijden vanwege hevige regenval zijn op 1 september 2021 ingetrokken (ingezonden 1 september 2021).


X Noot
1

Nieuwe Oogst, 24 augustus 2021, Ā«LTO Noord wil verlenging mest uitrijden vanwege hevige regenvalĀ», https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/24/lto-noord-wil-verlenging-mest-uitrijden-vanwege-hevige-regenval

Indiener(s)