Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Leijten over de motie Alkaya, Kamerstuk 31066-827Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Leijten over de motie Alkaya, Kamerstuk 31066-827

Keywords:
Zaaknummer: 2021D23445

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de motie Alkaya, 31 066, nr. 827 (ingezonden 10 juni 2021).

Antwoord van Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën – Toeslagen en Douane) (ontvangen 15 juni 2021).

Vraag 1

Kunt u, gezien uw oordeel dat de motie-Alkaya die de regering oproept om de beoordeling binnen één dag-aanpak vóór september 2021 landelijk uit te rollen onhaalbaar zou zijn, per pilot (Leeuwarden, Almere en Zaanstad) aangeven om hoeveel dossiers het gaat en hoeveel medewerkers hierbij zijn betrokken?1

Antwoord 1

Onderstaand treft u de gevraagde informatie over de pilots. De eerste is 3 juni gestart en de volgende zal op dinsdag 15 juni in Leeuwarden van start. De cijfers betreffen aantallen medewerkers, zowel van UHT als andere organisaties, die hieraan meewerken en niet FTE. Een aantal betrokkenen in de voorbereiding is ook bij de pilots zelf aanwezig. Benadrukt dient te worden dat de omvang van de eerste pilots vanwege de opstart beperkt is en bij iedere nieuwe pilot zal toenemen. Hiermee wordt een beheerste uitrol gewaarborgd. Op basis van de uitkomsten van deze kleinschalige pilots wordt bekeken hoe vervolg kan worden geven aan onderdelen die succesvol blijken, zoals bijvoorbeeld door een vervolg pilot of bredere implementatie.

Tabel Gegevens Pilots hersteloperatie

Algemeen

Zwolle/ kantoor

pilot

Leeuwarden

pilot

Almere

pilot

Zaanstad

5e pilot nnb

geplande datum pilot

3 juni

15-jun

28 en 29 juni

nnb

Juli

aantal dossiers

30

2

4

max 6

20

betrokkenen voorbereiding

40

12

10

10

nnb

nnb

betrokkenen pilot-dag

nvt

12

17

nnb

nnb

betrokken na-traject

30

nvt

7

16

nnb

nnb

Het hele traject «behandeling in een dag» bestaat uit 2 fasen:

Fase 1: «betekenisvol herstel», waarin heling een nadrukkelijke rol heeft

Fase 2: «de behandeling met resultaat»

Er wordt komende maand gestart met twee pilots fase 1 «betekenisvol herstel» (Leeuwarden en Almer) waarin het heling proces een nadrukkelijke rol heeft. Voor de derde pilot in fase 1 wordt met Zaanstad nog een startdatum vastgesteld.

Daarnaast onderzoekt UHT in een afzonderlijke pilot van het reguliere proces in Zwolle, die gestart is op 3 juni, of de doorlooptijden van het bestaande behandelproces en/of aanpassingen in het behandelproces kunnen leiden tot de behandeling in één dag. Tenslotte zal er nog een laatste pilot gestart worden waarin de «behandeling in een dag» in aanwezigheid van de ouder op locatie uitgeprobeerd wordt. UHT is vergaand in gesprek met een gemeente, het streven is deze pilot in juli te laten plaatsvinden.

Ik wil hierbij graag onderstrepen dat de pilots enerzijds en de uiteindelijke uitrol als die pilots succesvol zijn anderzijds verschillende zaken zijn. Na besluit tot implementatie van de mogelijkheid om in één dag te behandelen moet de planning van medewerkers, ouders en eventueel advocaten hierop aangepast worden, moeten locaties worden geregeld, communicatiemiddelen aangepast, werkinstructies gemaakt, opleiding gegeven en een aanpassing van de systemen om dit te ondersteunen. Met name de logistieke aspecten van behandeling op één dag op een locatie vormen een grote uitdaging en vergen veel extra capaciteit.

Vraag 2

Kunt u de bovenstaande vraag nog deze week beantwoorden, zodat dit betrokken kan worden bij de beoordeling van deze motie?

Antwoord 2

Het is niet geluk om de vraag nog dezelfde week te beantwoorden maar wel gelukt voorafgaand aan de stemmingen.


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 827.

Antwoord op

De motie Alkaya, 31066, nr. 827 (10 Juni 2021)
Reactietijd: 5 dagen

Indiener

Alexandra van Huffelen (D66)


Gericht

Renske Leijten (SP)

Suzanne Kröger (GL)


Access ( 22530 )

Publicatiedatum
15 Juni 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl