Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Piri, Van der Lee en Amhaouch over het bericht 'EU efforts to observe the Palestinian election fall flat'Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Piri, Van der Lee en Amhaouch over het bericht 'EU efforts to observe the Palestinian election fall flat'

Keywords:
Zaaknummer: 2021D16971

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Piri (PvdA), Van der Lee (GroenLinks) en Amhaouch (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «EU efforts to observe the Palestinian election fall flat» (ingezonden 14 april 2021).

Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 11 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «EU efforts to observe the Palestinian election fall flat»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 t/m 7

Ziet u ondanks de vertraging kans voor de EU om bij de verkiezingen op 22 mei te waarnemen en te ondersteunen zoals verzocht is door de Palestijnse autoriteiten? Welke opties worden hiervoor overwogen?

Welke redenen draagt Israël aan voor het niet toelaten van EU-personeel?

Heeft u al stappen gezet om ervoor te zorgen dat de Palestijnse verkiezingen waargenomen en ondersteund kunnen worden? Zo ja, welke stappen zijn dit? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat alle partijen eraan bij dienen te dragen dat het democratisch proces in Palestina wordt gewaarborgd en de verkiezingen goed verlopen?

Zoekt de EU ook samenwerking of indien mogelijk vervanging met internationale of regionale partners zoals VN-toezichthouders of gedelegeerden van de Arabische Liga?

Wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de permanente vertegenwoordiging van de EU in Israël of de delegatie in de Westelijke Jordaanoever en Gazastrook een rol te laten spelen in het waarnemen en ondersteunen van de Palestijnse autoriteiten aangezien dit personeel al in Israël aanwezig is?

Antwoord 2 t/m 7

Op 29 april heeft President Abbas bekend gemaakt de parlementaire en presidentiele verkiezingen uit te stellen, zonder hierbij een nieuwe datum vast te stellen. De EU Hoge Vertegenwoordiger heeft diepe teleurstelling uitgesproken over dit besluit en de Palestijnen opgeroepen om zonder vertraging een nieuwe datum vast te stellen. Ook roept de EU Israël op om verkiezingen in de Palestijnse Gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem te faciliteren.

Ten tijde van het besluit van president Abbas was er nog geen reactie van Israël op het EU-verzoek om toelating van een EU-waarnemingsmissie. Ook de waarnemingsmissie van het VK wachtte nog op toestemming, De VN, EU, EU-lidstaten en andere landen waren daarom reeds voorbereidingen aan het treffen om diplomaten in te zetten als waarnemers.

Wanneer een nieuwe datum voor de verkiezingen is vastgesteld, zal de EU opnieuw inzetten op de organisatie van een waarnemingsmissie. Nederland is voorstander van verkiezingswaarneming door de EU, en zal het belang van waarneming in het kader van de democratische legitimiteit van de verkiezingen, zowel in bilaterale contacten met de Israëlische autoriteiten als in EU-verband blijven benadrukken.


X Noot
1

Euractiv.com, 31 maart 2021, «EU efforts to observe the Palestinian election fall flat» (https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-efforts-to-observe-the-palestinian-election-fall-flat/).

Antwoord op

Het bericht ‘EU efforts to observe the Palestinian election fall flat’ (14 April 2021)
Reactietijd: 27 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Kat Piri (PvdA)

Mustafa Amhaouch (CDA)

Tom van der Lee (GL)


Access ( 21817 )

Publicatiedatum
11 Mei 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl