Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Peters en Van Beukering-Huijbregts over het bericht 'Scouting en jeugd- en jongerenwerk bestolen'Antwoord op vragen van de leden Peters en Van Beukering-Huijbregts over het bericht 'Scouting en jeugd- en jongerenwerk bestolen'

Keywords:
Zaaknummer: 2021D00961

AH 1289

2020Z23920

Antwoord van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 11 januari 2021)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Scouting en jeugd- en jongerenwerk bestolen’? 1)

Antwoord 1

Ja.


Vraag 2

Herinnert u zich dat de Kamer een motie heeft aangenomen om geld vrij te maken voor de ondersteuning van noodlijdende jeugd- en jongerenorganisaties en speeltuinen in coronatijd? 2)

Antwoord 2

Ja.

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat de toegezegde 7,3 miljoen euro inderdaad beschikbaar is gekomen?

Antwoord 3

Er is inderdaad 7,3 mln. vrijgemaakt om Scoutingclubs, speeltuinverenigingen en vrijwillig jeugd- en jongerenwerk in gemeenten te ondersteunen zodat zij hun belangrijke functie voor kinderen en jongeren kunnen blijven vervullen.

Vraag 4

Deelt u het beeld uit het artikel dat de beschikbare middelen meestal niet gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn?

Antwoord 4

Deze signalen hadden mij nog niet eerder bereikt.

Vraag 5

Bent u op de hoogte van het feit dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dit beeld in een brief aan gemeenten bevestigt en gemeenten oproept de middelen juist in te zetten?

Antwoord 5

Ik heb kennis genomen van een nieuwsbericht en van ledenbrieven van de VNG waarin gemeenten opgeroepen worden om coronasteun aan lokale jeugdorganisaties te geven.

Vraag 6

Deelt u de mening dat geld dat beschikbaar is gesteld voor de jeugd, ook gebruikt moet worden voor de jeugd?

Antwoord 6

Ja.

Vraag 7

Bent u bereid in gesprek te gaan met gemeenten om noodlijdende jeugd- en jongerenorganisaties en speeltuinen alsnog te hulp te schieten met het beschikbare geld?

Antwoord 7

Als blijkt dat de middelen inderdaad nog niet ingezet worden voor het beoogde doel, is het goed dat de VNG dit nogmaals onder de aandacht brengt van gemeenten. Ik ga met de VNG in gesprek over wat ze extra gaan doen om ervoor te zorgen dat het geld wordt besteed aan het beoogde doel.

Vraag 8

Bent u bereid de Kamer over het verloop van die gesprekken op de hoogte te houden?

Antwoord 8

Ik zal uw Kamer nader informeren over het verloop en de uitkomst van het gesprek met de VNG.

Antwoord op

Het bericht ‘Scouting en jeugd- en jongerenwerk bestolen’. (4 December 2020)
Reactietijd: 38 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

René Peters (CDA)

Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)


Access ( 18757 )

Publicatiedatum
11 januari 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl