Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘NZa legt Emergis verplichting op voor aanmerkelijke marktmacht’Het bericht ‘NZa legt Emergis verplichting op voor aanmerkelijke marktmacht’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25698

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «NZa legt Emergis verplichting op voor aanmerkelijke marktmacht». (ingezonden 23 december 2020).

Vraag 1

Kent u het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om ggz-instelling Emergis twee verplichtingen op te leggen vanwege aanmerkelijke marktmacht?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat ook geestelijke gezondheidszorg in de regio beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar moet zijn?

Vraag 3

Kunt u schetsen in hoeverre dit besluit gevolgen heeft voor de positie van ggz-instellingen in (krimp)regio’s?

Vraag 4

Wat vindt u van de reactie van de Nederlandse ggz op het besluit van de NZa?2

Vraag 5

Kunt u aangeven in welke mate zorgverzekeraars bij de contractering rekening houden met specifieke regionale omstandigheden? Is dat wat u betreft voldoende of zijn hier aanvullende afspraken voor nodig?

Vraag 6

In hoeverre vindt u dat de hoogte van tarieven en/of tariefontwikkeling een rol zou moet spelen als het gaat om het vaststellen van misbruik van aanmerkelijke marktmacht?

Vraag 7

Kunt u deze vragen beantwoorden, vóór het Algemeen Overleg «Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg» d.d. 14 januari 2021?


X Noot
1

Nederlandse Zorgautoriteit, 22 december 2020, «NZa legt Emergis verplichting op voor aanmerkelijke marktmacht» (https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/12/22/nza-legt-emergis-verplichting-op-voor-aanmerkelijke-marktmacht)

X Noot
2

De Nederlandse ggz, 22 december 2020, «De Nederlandse ggz betreurt opleggen maatregelen aan Emergis door NZa» (https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/de-nederlandse-ggz-betreurt-opleggen-maatregelen-aan-emergis-door-nza)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl