Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de kledingbank is gesloten tot 19 januariHet bericht dat de kledingbank is gesloten tot 19 januari

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25663

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de kledingbank is gesloten tot 19 januari (ingezonden 22 december 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Woeste reacties op sluiting Kledingbank Rotterdam: «Juist nu onmisbaar»»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat in alle plaatsen waar een kledingbank is gevestigd, deze op last van de rijksoverheid gesloten is tot tenminste 19 januari?

Vraag 3

Bent u van mening dat de kledingbank niet een winkel is, maar valt onder welzijnswerk, hulpverlening of humanitair vrijwilligerswerk, zoals de voedselbank? Zo nee, kunt u dat uitleggen?

Vraag 4

In welke mate hebben veiligheidsregio’s c.q. burgemeesters de bevoegdheid om om humanitaire redenen de lokale kledingbank alsnog wél de deuren te laten openen?

Vraag 5

Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn toestemming te geven om de kledingbanken weer te openen voor hen die dat het meest nodig hebben?


X Noot
1

Rijnmond, 19 december 2020, «Woeste reacties op sluiting Kledingbank Rotterdam: «Juist nu onmisbaar»», https://www.rijnmond.nl/nieuws/202300/Woeste-reacties-op-sluiting-Kledingbank-Rotterdam-Juist-nu-onmisbaar


Gerelateerd

Het bericht dat de kledingbank is gesloten tot 19 januari

De gesloten jeugdzorg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'HTM-directeur Bruno Bruins wordt commissaris bij vaccin-instituut'

De terugvordering van bijstand.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het bericht dat meer kinderen in een gesloten jeugdinstelling belanden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl