Tweedemonitor / Kamervraag / De artikelen op de website van New Insights Consulting 'Arabische lessen op de werkvloer' en 'Politie Weert geslaagd voor Arabische taal en cultuur'De artikelen op de website van New Insights Consulting 'Arabische lessen op de werkvloer' en 'Politie Weert geslaagd voor Arabische taal en cultuur'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25285

2020Z25285

(ingezonden 17 december 2020)

Vragen van de leden Helder en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de artikelen op de website van New Insights Consulting 'Arabische lessen op de werkvloer' en 'Politie Weert geslaagd voor Arabische taal en cultuur'

  1. Kent u de website van New Insight Consulting?
  1. Kent u de berichten op de betreffende website over Arabische lessen voor de politie bedoeld voor hun werkzaamheden in de dagelijkse praktijk? 1)
  1. Deelt u de mening dat de voertaal hier Nederlands is en de politie dan ook Nederlands dient te spreken met burgers en dit de omgekeerde wereld is? Zo nee, waarom niet?
  1. Waarom wordt de kostbare tijd van politieagenten besteed aan het volgen van taal- en cultuurlessen in plaats van die tijd te besteden aan het handhaven van de openbare orde en het opsporen van strafbare feiten?
  1. Waarom wordt belastinggeld besteed aan een activiteit die op geen enkele wijze bijdraagt aan de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden van de politie?
  1. Bent u bereid om de betreffende korpsen en/of de korpsleiding hier op te wijzen en er voor te zorgen dat aan deze en vergelijkbare activiteiten per direct een einde wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.newinsightsconsulting.nl/ arabische lessen op de werkvloer


Gerelateerd

De artikelen op de website van New Insights Consulting 'Arabische lessen op de werkvloer' en 'Politie Weert geslaagd voor Arabische taal en cultuur'

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht ‘Fileleed A2 Weert-Eindhoven: ‘snelle’ maatregelen laten op zich wachten’

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert

Asielzoekers in Weert

Het bericht ‘AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl