Tweedemonitor / Kamervraag / Het Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelselHet Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25127

2020Z25127

(ingezonden 16 december 2020)

Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid over het 'Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel'

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat sommige boerenbedrijven op 3 of 4 juli 2015 ongebruikelijk veel dieren hebben geregistreerd of de diercategorie hebben ‘omgekat’ en dat boeren op 1 juli 2015 nog geleasde koeien uit Duitsland in de stal hebben gezet, zoals is weergegeven in de 'bijlagen map 4' bij uw besluit op het Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel? 1) 

Vraag 2

Wat vindt u van de in de eerste vraag genoemde constateringen?

Vraag 3

Wat is het totale aantal dieren dat valt onder de ongebruikelijke registraties en die zijn geleased uit Duitsland, zoals weergegeven in de 'bijlagen map 4' bij uw besluit op het Wob-verzoek?

Vraag 4

Geeft uw besluit op dit Wob-verzoek over het melkquotum en fosfaatrechtenstelsel u aanleiding om nader onderzoek uit te voeren en terug te komen op eerdere antwoorden over anticiperende veemutaties in het Identificatie- en Registratiesysteem van de toenmalige staatssecretaris waarin hij aangaf dat “De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft inmiddels een risicoanalyse uitgevoerd op opvallende mutaties. De uitkomsten geven geen aanleiding om nader onderzoek uit te voeren.”? 2) 3) Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid een uitgebreid onderzoek te doen naar mutaties in het Identificatie- en Registratiesysteem in de maand juli 2015 met een melddatum na 2 juli en een aanvoerdatum van 2 juli of eerder en de Kamer hiervan verslag te doen? Zo nee, waarom niet?

1) Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel, 2 september 2020, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/09/02/besluit-wob-verzoek-over-melkquotum-en-fosfaatrechtenstelsel

2) Kamerstuk 34 532, nr. 27, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z16214&did=2016D40216

3) Kamerstuk 34 532, nr. 7, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z18142&did=2016D37323


Gerelateerd

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

Het Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel

Het bericht 'Publiceren van openbaar fosfaatrechten register Meststoffenwet'

Het artikel van Zembla ‘Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet’

De betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Het bericht ‘Het is een puinhoop bij RVO.nl’

Het bericht dat de Adviescommissie Donner conclusies trok die in strijd waren met het eigen onderzoek

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl