Tweedemonitor / Kamervraag / Aanslagen op drie Poolse winkelsAanslagen op drie Poolse winkels

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24527

2020Z24527

(ingezonden 10 december 2020)

Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over aanslagen op drie Poolse winkels

 

  1. Bent u op de hoogte van de drie aanslagen die kort na elkaar, op 8 en 9 december 2020, zijn gepleegd op Poolse winkels onder de naam Biedronka, in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk? 1)
  2. Kunt u uitsluiten dat deze drie bomaanslagen in verband met elkaar staan?
  3. Zijn deze bomaanslagen volgens u te duiden als een vorm van terrorisme? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid de politie de opdracht te geven hieraan de hoogste prioriteit te geven en alle middelen die nodig zijn ter beschikking te stellen?
  5. Welke motieven kunnen er volgens u zijn bij de daders? Gaat het om afpersing, afgunst, of het willen uitschakelen van een concurrent? Of gaat het om een aanslag op etnisch ondernemerschap of anti-polonisme (discriminatie van mensen met een Poolse achtergrond)?  
  6. Deelt u de mening dat dit soort bomaanslagen volstrekt onacceptabel is en de rechtsorde schokt en daarmee erger is dan “gewone” criminaliteit?
  7. Deelt u de mening dat iedereen, ook in de uitoefening van bedrijf, of godsdienst, mag genieten van door de overheid gegarandeerde veiligheid?   
  8. Hoe kunt u er voor zorgen dat alle bedreigde gebedshuizen, winkels, restaurants en andere gebouwen op verzoek beveiliging van overheidswege kunnen krijgen?   

 

 

1)nos.nieuws: 9 dec 2020  https://nos.nl/artikel/2359881-opnieuw-ontploffing-in-poolse-supermarkt-van-dezelfde-eigenaar-als-die-in-aalsmeer.html


Gerelateerd

Aanslagen op drie Poolse winkels

Ongevraagde voorlopige aanslagen.

De Poolse wet die bepaalde uitingen over de rol van Polen in de Holocaust strafbaar stelt

Het nieuwsbericht ‘Open of dicht? Hoe het misging met signalen van Economische Zaken aan winkels’.

Het bericht ‘Coronavirus bereikt onze winkels: producten worden duurder’

De rechtsstaat in Polen en de gevolgen voor Nederland

Het bericht ‘Groot onderzoek naar Poolse WW-fraude in Helmond: ‘Voor zeker tonnen aan onterechte uitkeringen betaald’’

Het onderzoek van de Consumentenbond dat veel winkels zich schuldig maken aan nepaanbiedingen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl