Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Ministerie OCW heeft geen geld voor herkomstonderzoek naziroofkunst’Het bericht ‘Ministerie OCW heeft geen geld voor herkomstonderzoek naziroofkunst’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24519

2020Z24519

(ingezonden 10 december 2020)

Vragen van de leden El Yassini en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Ministerie OCW heeft geen geld voor herkomstonderzoek naziroofkunst’

  1. Bent u bekend met het bericht dat een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten weten dat er op dit moment geen geld is om het onderzoek naar naziroofkunst te financieren? 1)
  2. Bent u het met de Raad voor Cultuur eens dat roofkunst een belangrijk symbool is geworden voor wat Joodse burgers tijdens de oorlog is afgenomen: niet alleen hun bezit, maar ook hun rechten als burger, hun waardigheid als mens en, in verreweg de meeste gevallen, hun leven en dat nu deze kunst een van de laatste tastbare kansen op rechtsherstel voor de oorspronkelijke eigenaren of hun erfgenamen betekent? Zo ja, hoe gaat u zich inzetten om onderzoek te laten doen naar de herkomst en restitutie van naziroofkunst?
  3. Klopt het dat u, na in ontvangstneming van het rapport ‘Streven naar rechtvaardigheid’, heeft gezegd dat ‘het geld geen probleem zal zijn’? Zo ja, waarom spreekt uw woordvoerder u dan tegen? Zo nee, wat heeft u dan hierover gezegd?
  4. Klopt het bericht dat er momenteel geen geld is om het onderzoek naar naziroofkunst te financieren? Zo ja, hoe kan dat?
  5. Wat zijn de rijksuitgaven voor het jaar 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal? Hoeveel daarvan wordt er vrijgemaakt voor het onderdeel Cultuur voor het jaar 2021?
  6. Klopt het dat de geraamde kosten voor een herkomstonderzoek van naziroofkunst neerkomt op ongeveer 3 miljoen euro over vier jaar? Hoeveel is dat procentueel binnen de rijksbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021?
  7. Klopt het dat er nu naar schatting 3750 door de nazi’s geroofde kunstwerken zich in Nederland bevinden? En dat daarvan ongeveer 167 werken met dubieuze herkomst zich zouden bevinden in museumcollecties? Als u daar geen antwoord op kunt geven, onderstreept dit niet de noodzaak van het onderzoek?
  8. Ziet u het als uw taak als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen naar de 3750 door de nazi’s geroofde kunstwerken die zich in Nederland zouden bevinden, waarvan ongeveer 167 werken in museumcollecties? Zo nee, waarom niet?
  9. Deelt u de mening dat er uiterst zorgvuldig te werk moet worden gegaan als het gaat om naziroofkunst, gezien de grote emotionele betrokkenheid van de restitutieverzoekers? En dat het dus van groot belang is dat het herkomstonderzoek voor naziroofkunst op korte termijn gaat plaatsvinden? Zo ja, hoe gaat u dat onderzoek vormgeven? Zo nee, waarom niet?
  10. Gaat u er zorg voor dragen dat de gevraagde financiering voor het onderzoek naar naziroofkunst er komt? En op welke manier gaat u dit dekken binnen de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021? Zo niet, waarom?

1) nu.nl, d.d. 9 december 2020: Ministerie OCW heeft geen geld voor herkomstonderzoek naziroofkunst ( https://www.nu.nl/cultuur-overig/6095241/ministerie-ocw-heeft-geen-geld-voor-herkomstonderzoek-naziroofkunst.html)


Gerelateerd

Het bericht ‘Ministerie OCW heeft geen geld voor herkomstonderzoek naziroofkunst’

Aandacht voor de eiwittransitie op internationale conferenties.

Het artikel ‘Utrecht krijgt daklozenopvang voor LHBT’ers: ‘Ik ben zó blij dat er nu een veilige plek is voor deze groep’, van RTV Utrecht

Het bericht 'Journalisten aangevallen bij kerkdiensten Urk en Krimpen: ‘Dit is een aantasting van de rechtsstaat''

Het bericht ‘TU Eindhoven mag vacatures niet tijdelijk alleen voor vrouwen openstellen’

Het bericht ‘Politie waarschuwt voor vals geld met carnaval, mogelijk via AliExpress gekocht’

Het bericht dat ABN AMRO kosten in rekening gaat brengen voor opname van contant geld

Het bericht dat tientallen Haagse basisscholen Shell-festival Generation Discover boycotten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl