Tweedemonitor / Kamervraag / De uitzending van Kassa over fysiotherapie 'Duurdere aanvullende verzekering voor minder behandelingen'De uitzending van Kassa over fysiotherapie 'Duurdere aanvullende verzekering voor minder behandelingen'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24184

2020Z24184

(ingezonden 8 december 2020)

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de minister voor Medische Zorg over de uitzending van Kassa over fysiotherapie: 'Duurdere aanvullende verzekering voor minder behandelingen'

 1. Heeft u kennisgenomen van het televisieprogramma Kassa van 5 december jongstleden? 1)
 2. Wat vindt u van de conclusie dat voor mensen met een smalle beurs en een chronische aandoening die niet op de zogenaamde 'Chronische lijst Borst' voorkomen, de kosten voor fysiotherapie zeer hoog op kunnen lopen omdat in aanvullende verzekeringen het pakket van fysiotherapie verkleind is?
 3. Wat vindt u van de zogenaamde Lijst Borst uit 2021? Bent u van mening dat die lijst nog adequaat is?
 4. Deelt u de mening van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG) dat fysiotherapie ervoor kan zorgen dat mensen geen gebruik hoeven te maken van duurdere (bijvoorbeeld ziekenhuis-) zorg?
 5. Is het u bekend dat mensen vanwege hun smalle beurs en de oplopende kosten fysiotherapie mijden en noodgedwongen moeten uitwijken naar veel duurdere zorg in het ziekenhuis die wel vanuit de basisverzekering wordt vergoed? Zo ja, wat vindt u hiervan?
 6. Kunt u in overleg gaan met zorgverzekeraars om meer inzicht te krijgen in wat de gevolgen zijn van het mijden van fysiotherapie waardoor mensen uitwijken naar duurdere zorg?
 7. Bent bereid daarin de aangenomen motie mee te nemen, die vraagt te onderzoeken wat de voor- en nadelen, kosten en opbrengsten zijn om fysiotherapie voor chronisch zieken in het basispakket op te nemen? 2) Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
 8. Als u in overleg gaat, kunt u de Kamer hierover vervolgens informeren?
 9. Klopt het dat de onderzoeken waarnaar door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwezen wordt, zoals het onderzoek of fysiotherapie uiteindelijk op een andere – simpelere – manier opgenomen kan worden in het basispakket, lopende onderzoeken zijn?
 10. Klopt het dat deze onderzoeken pas in het jaar 2023 uitsluitsel bieden?
 11. Bent u bereid om te kijken of te overleggen of deze onderzoeken naar voren kunnen worden gehaald?

1) Kassa, 5 december 2020, 'Duurdere aanvullende verzekering voor minder behandelingen'. 

2) Kamerstuk 29 689, nr. 1011.


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl