Tweedemonitor / Kamervraag / De jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoetsDe jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24183

2020Z24183

(ingezonden 8 december 2020)

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets

  1. Kent u het bericht 'Provincies openen jacht op wilde zwijnen'? 1)
  2. Klopt het dat de jacht op wilde zwijnen dit jaar sterk is toegenomen?
  3. Hoeveel wilde zwijnen zijn er dit jaar al geschoten?
  4. Klopt het dat het zwart wildbrevet (bewijs van schietvaardigheid) is afgeschaft na afschaffing van de drijfjacht op wilde zwijnen?
  5. Hoe is nu geborgd dat jagers bekwaam en effectief op bewegende en vluchtende dieren, zoals zwijnen, kunnen schieten zonder dat de dieren gewond weg kunnen vluchten na te zijn aangeschoten? Hoe is dit juridisch vastgelegd?
  6. Hoe vaak moeten jagers in het algemeen en jagers op grote hoefdieren in het bijzonder hun trefzekerheid aantonen of zich laten hertesten op hun trefzekerheid? Hoe is dit juridisch vastgelegd?
  7. Beaamt u dat vluchtende dieren die bejaagd worden niet zouden mogen lijden door de onkunde van een jager, zowel uit ethische overwegingen als op basis van artikel 3.24 lid 3 van de Wet natuurbescherming? Zo ja, hoe kunt u garanderen dat vluchtende en bewegende dieren niet lijden vanwege kennelijke onbekwaamheid van een jager bij gebreke van een deugdelijke schietvaardigheidstoets? 2)

1) Boerderij, 30 oktober 2020, 'Provincies openen de jacht op wilde zwijnen' (https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Achtergrond/2020/10/Provincies-openen-de-jacht-op-wilde-zwijnen-663198E/#:~:text=In%20Noord%2DBrabant%2C%20Overijssel%2C,drie%20leefgebieden%20geldt%20het%20nulstandbeleid)

2) “Bij een aanwijzing krachtens het tweede lid wordt mede rekening gehouden met het voorkomen van onnodig lijden bij het te doden of te vangen dier.”


Gerelateerd

De inzet van vangkooien door zwijnenjagers

De jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets

Het afschieten van jonge zwijntjes.

De ontheffing van de avondklok voor de jacht op zwijnen en vossen

Het bericht dat Brabant wil experimenteren met drukjacht op zwijnen

Een algemeen jachtverbod op wilde zwijnen om het risico op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan

Het bericht ‘Boeren vrezen wilde zwijnen na besmetting’

Het nieuws dat jagers worden uitgezonderd van de avondklok

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl