Tweedemonitor / Kamervraag / Misstanden bij adoptie en verjaringsproblematieMisstanden bij adoptie en verjaringsproblematie

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24039

2020Z24039

(ingezonden 7 december 2020)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over misstanden bij adoptie en verjaringsproblematiek. 

  1. Wat is uw reactie op de uitzending van Zembla, Adoptiebedrog - deel 4? 1)
  1. Bent u geschrokken van de onthullingen, vooruitlopend op het onderzoek van de commissie-Joustra, dat ministeries wisten van de misstanden bij interlandelijke adopties?
  1. Op welke wijze gaat u uitvoering geven aan de aangenomen motie-Van Nispen/Van der Staaij, die de regering verzoekt met een voorstel te komen de verjaringstermijn in adoptiezaken af te schaffen of in ieder geval fors te verlengen? 2) Wanneer kan de Kamer hier een uitgebreide reactie, inclusief juridische analyse, op verwachten?
  1. Hoeveel zaken die betrekking hebben op misstanden bij adopties lopen er op dit moment tegen de Staat? Bent u bereid ervoor te zorgen, vooruitlopend op de definitieve uitvoering van de motie, dat de Staat zich vanaf nu niet meer actief gaat beroepen op het feit dat vorderingen verjaard zouden zijn, gelet op de maatschappelijke discussie, de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid en het feit dat hier nog uitgebreid onderzoek naar wordt verricht? Zo nee, waarom niet?
  1. BNNVARA, Zembla, 27 november 2020, "Adoptiebedrog - deel 4", https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/adoptiebedrog-deel-4
  2. Kamerstuk 35570-VI, nr. 53


Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 18375 )

Publicatiedatum
7 December 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl