Tweedemonitor / Kamervraag / Online ongewenst gedrag op de werkvloer.Online ongewenst gedrag op de werkvloer.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23462

2020Z23462

(ingezonden 2 december 2020)

Vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over online ongewenst gedrag op de werkvloer

  1. Kent u het artikel 'Ongepaste screenshots en kwetsende memes: ongewenst gedrag op de werkvloer gebeurt nu veel meer online'? 1)
  2. Hoe oordeelt u over het feit dat ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie, sinds de coronacrisis vooral online zijn gaan plaatsvinden waardoor de daders moeilijker te identificeren zijn?
  3. Wat vindt u ervan dat volgens onderzoeksbureau Hoffman het aantal meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer sinds het begin van de coronacrisis met 300% is toegenomen? Herkent u dit beeld? Zijn er bij u andere gegevens bekend over het aantal meldingen van ongewenst gedrag in de werkomgeving?
  4. Geeft het feit dat ongewenst gedrag nu verplaatst van de ‘offline’ werkvloer naar de ‘online’ werkvloer, aanleiding om extra of andere maatregelen te nemen? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen? Zo nee, waarom niet?
  5. Vindt u ook dat het gezien de context, zoals geschetst in het voornoemde EenVandaag artikel, het zeer onwenselijk is dat meer dan de helft van de bedrijven geen beleid heeft tegen ongewenst gedrag op de werkvloer? 2)
  6. Bent u ook van mening dat interne en externe vertrouwenspersonen zeer nuttig zijn in het tegengaan van ongewenst gedrag op de werkvloer en het bieden van ondersteuning aan de slachtoffers? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u ook van mening dat het wenselijk zou zijn het wettelijk verplicht te stellen dat iedere werknemer toegang heeft tot een interne of externe vertrouwenspersoon? Zo nee, waarom niet?

1) EenVandaag, 29 november 2020, 'Ongepaste screenshots en kwetsende memes: ongewenst gedrag op de werkvloer gebeurt nu veel meer online', https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ongepaste-screenshots-en-kwetsende-memes-ongewenst-gedrag-op-de-werkvloer-gebeurt-nu-veel-meer-onli/

2) De Monitor, 1 maart 2018, 'Inspectie: Meer dan helft bedrijven heeft geen beleid voor ongewenst gedrag op werkvloer', https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/inspectie-meer-dan-helft-bedrijven-heeft-geen-beleid-voor-ongewenst-gedrag-op-werkvloer


Gerelateerd

Online ongewenst gedrag op de werkvloer.

De berichten dat mensen die niet thuis werken zich onveilig voelen op de werkvloer

Het interview ‘Politiechef Anja Schouten: Er moet een eerste hulp bij onbegrepen gedrag komen’ en het opinieartikel ‘Laat de politie geen zorgtaken uitvoeren’

Het bericht dat journalisten stiekem konden meekijken bij online tentamens.

Protocollen op de werkvloer na meldingen van seksuele intimidatie

Het illegaal aanbieden van op Nederlanders gerichte online kansspelen

Het bericht ‘ondernemer kan diversiteit op werkvloer checken’

Het bericht dat de top van de Nationale Politie interne meldingen over discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag zou negeren

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl