Tweedemonitor / Kamervraag / Geweld en agressie tegenover arbeidsmigranten en vakbondsmedewerkersGeweld en agressie tegenover arbeidsmigranten en vakbondsmedewerkers

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23461

2020Z23461

(ingezonden 2 december 2020)

Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over geweld en agressie tegenover arbeidsmigranten en vakbondsmedewerkers

1 Wat is uw oordeel over het bericht dat een FNV medewerker is geslagen op bungalowpark de Heidehoek voor arbeidsmigranten in Wezep? (1)

2 Deelt u de mening dat dit geweld onaanvaardbaar is? Gaat u dit incident laten onderzoeken, bijvoorbeeld door de Inspectie SZW?

3 Is het waar dat de geweldpleger op non-actief is gesteld? Welke “zware gevolgen” hangen hem boven het hoofd, zoals aangekondigd door de parkeigenaar?

4 Deelt u de mening dat mensen elkaar mogen bezoeken in het park? Zo ja, wat onderneemt u om te voorkomen dat bezoekers van het park worden gestuurd?

5 Hoe kunnen medewerkers van de vakbond hun werk doen als zij zowel op de werkplek als op de woonlocaties de toegang wordt ontzegd?

6 Krijgen handhavers toegang tot de locaties, zoals de Inspectie SZW? Zo ja, wat waren de bevindingen?

7 Hoe oordeelt u over het meegezonden incidentenoverzicht van de FNV-medewerker? (2)

8 Deelt u de mening dat eigenlijk geen sprake meer is van een incident, maar van een patroon van onderdrukking, intimidatie en geweld door eigenaren en uitzendbureaus die arbeidsmigranten op schimmige en onacceptabele wijze uitbuiten?

9 Deelt u de mening dat het tijd wordt voor een grondig plan van aanpak om de omgang met arbeidsmigranten structureel te verbeteren? Zo ja, wanneer gaat u aan de slag met het “Actieplan Arbeidsmigratie” van de SP en CU?

  1. https://www.destentor.nl/oldebroek/fnv-man-krijgt-klappen-op-bungalowpark-voor-arbeidsmigranten-in-wezep~ad151603/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
  2. Bijlage met incidentenoverzicht onderhands meegezonden


Gerelateerd

Geweld en agressie tegenover arbeidsmigranten en vakbondsmedewerkers

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De gevolgen van arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten in verloederde huizen

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

Huiseigenaren die arbeidsmigranten in kamertjes proppen

Arbeidsmigranten die een goudmijn zijn voor verhuurders

Arbeidsmigranten met corona

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl