Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Holland Casino wedpartner wordt van de Eredivisie en de Keuken Kampioen DivisieHet bericht dat Holland Casino wedpartner wordt van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22882

2020Z22882

(ingezonden 26 november 2020)

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Financiën over het bericht dat Holland Casino wedpartner wordt van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie 

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Holland Casino wordt wedpartner van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie’? 1)
 2. Klopt het dat Holland Casino voornemens is een groot reclamecontract te sluiten met de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, waar tientallen miljoenen euro’s mee gemoeid zijn?
 3. Herkent u de signalen dat er mogelijk ontslagen zullen vallen bij Holland Casino als gevolg van de coronacrisis?
 4. Klopt het dat Holland Casino in de eerste ronde van de NOW-regeling ongeveer 32 miljoen euro ontvangen heeft, en middels de NOW2-regeling bijna 26 miljoen euro?
 5. Hoeveel financiële ondersteuning heeft Holland Casino totaal ontvangen, uitgesplitst naar de NOW-regeling, uitgestelde dividenduitkeringen aan de Staat en eventuele andere steunmaatregelen?
 6. Kunt u een appreciatie geven van het feit dat Holland Casino voor miljoenen euro’s aan steun heeft gekregen, ontslagen niet uitsluit en voornemens is een groot reclamecontract te tekenen?
 7. Deelt u de mening dat Holland Casino door het sluiten van het reclamecontract, indirect, belastinggeld inzet voor een heel andere doel, namelijk het verhogen van de winst? Zo nee, waarom niet?
 8. Hoe ziet u deze mogelijke stap van Holland Casino in het licht van de steun aan andere staatsdeelnemingen, zoals KLM, waar strenge (duurzaamheids)voorwaarden aan de steun zijn gesteld?
 9. Bent u bereid om aanvullende voorwaarden te stellen aan de steun aan Holland Casino, mede gezien het voorgenomen contract?
 10. Bent u bereid om de financiële steun aan Holland Casino te korten met het bedrag dat met het contract gemoeid is, nu blijkt dat Holland Casino voldoende financiële ruimte heeft om een dergelijk contract te sluiten? Zo nee, waarom niet?
 11. Welke stappen kunt u zetten, als 100% aandeelhouder van Holland Casino, zodat de financiële steun in het kader van de coronacrisis daadwerkelijk ingezet wordt om de klap van deze crisis op te vangen? Kunt u dit contract bijvoorbeeld tegenhouden?

1) Telegraaf.nl, ‘Holland Casino wordt wedpartner van Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie’, 22 november 2020, (https://www.telegraaf.nl/sport/210447901/holland-casino-wordt-wedpartner-van-eredivisie-en-keuken-kampioen-divisie)


Gerelateerd

Het bericht dat Holland Casino wedpartner wordt van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie

Het bericht dat een problematische gokker veel te lang zijn gang kon gaan in het casino

Het bericht 'Ondanks 55,8 miljoen aan staatssteun toch gedwongen ontslagen bij Holland Casino'

Het wel of niet stilleggen van de eredivisie voor vrouwen

De beslissing om Holland Casino en de automatenhallen open te houden gedurende de fase van zwaardere coronamaatregelen

De vertraging van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het gebruik van NOW in de eredivisie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl