Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Verhalenboek moet Achterhoeks Stimuleren’Het bericht ‘Verhalenboek moet Achterhoeks Stimuleren’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22691

2020Z22691

(ingezonden 25 november 2020)

Vragen van het lid El Yassini (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Verhalenboek moet Achterhoeks Stimuleren’

  1. Kent u het bericht ‘Verhalenboek moet Achterhoek Stimuleren’? 1)
  2. Ziet u de meerwaarde van het in stand houden van regionale spreektalen, zoals het Achterhoeks? Zo ja, op welke manier geeft u hier concreet uiting aan?
  3. Bent u op de hoogte van de verschillende private initiatieven vanuit ‘de Feestfabriek’ om de Achterhoekse streektaal in stand te houden? Zo ja, op welke manier ziet u mogelijkheden om deze initiatieven te ondersteunen?
  4. Op welke manier maakt het ‘Achterhoeks’ onderdeel uit van het convenant ‘Nederlandse Erkenning van de Regionale Nedersaksische Taal’, om het voortbestaan van het Achterhoeks in zowel gesproken als geschreven vorm te borgen?
  5. Op welke manier heeft u inmiddels uiting gegeven aan de opdracht binnen het convenant om na te gaan bij regionale overheden op welke manier het Nedersaksisch bevorderd kan worden in verschillende maatschappelijke domeinen? Welke concrete plannen zijn daaruit voortgekomen?
  6. Op welke manier ondersteunen regionale overheden private initiatieven, zoals bijvoorbeeld een Verhalenboek in het Achterhoeks?
  7. Ziet u mogelijkheden om, in samenwerking met private initiatieven als de Feestfabriek, de inspanningen tot behoud van het Achterhoeks te ondersteunen of zelfs te intensiveren? Zo ja, op welke manier? Op welke manier speelt het convenant ‘Nederlandse Erkenning van de Regionale Nedersaksische Taal’ hierin een rol?

1) https://www.regio8.nl/verhalenboek-moet-achterhoeks-stimuleren/nieuws/item?1167934


Gerelateerd

Het bericht ‘Verhalenboek moet Achterhoeks Stimuleren’

Het artikel ‘Utrecht krijgt daklozenopvang voor LHBT’ers: ‘Ik ben zó blij dat er nu een veilige plek is voor deze groep’, van RTV Utrecht

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘TU Eindhoven mag vacatures niet tijdelijk alleen voor vrouwen openstellen’

Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl