Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Australische militairen 39 burgers en gevangenen executeerden in Afghanistan



Het bericht dat Australische militairen 39 burgers en gevangenen executeerden in Afghanistan

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22591

2020Z22591

(ingezonden 24 november 2020)

Vragen van de leden Belhaj en Sjoerdsma (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het bericht dat Australische militairen 39 burgers en gevangenen executeerden in Afghanistan.

  1. Bent u bekend met het bericht van ‘Australische militairen executeerden 39 burgers en gevangenen in Afghanistan’? 1)
  2. Wat was over het onderzoek bekend bij uw ministeries? Sinds wanneer?
  3. Voor wat voor incidenten zijn Nederlandse militairen verhoord? Wat zijn de exacte data van deze incidenten?
  4. Hebben Nederlandse militairen intensief samengewerkt met het Australische leger (ADF) tijdens deze missie?
  5. Welke informatie over de executies als genoemd in dit rapport waren al bij Nederland bekend?
  6. Waren er Nederlandse militairen op de hoogte of bekend met de verhalen van deze speciale eenheden van Australië (bijvoorbeeld over het ontgroeningsritueel)? Zo ja, is daar destijds melding van gemaakt? Heeft deze melding de hogere legerleiding dan wel de minister bereikt? 2)
  7. Is er destijds door de Nederlandse krijgsmacht of een andere krijgsmacht in de NAVO-coalitie onderzoek gedaan naar mogelijke oorlogsmisdaden van Australische militairen?

1) NOS, 19 november 2020, 'Australische militairen executeerden 39 burgers en gevangenen in Afghanistan'. (https://nos.nl/artikel/2357155-australische-militairen-executeerden-39-burgers-en-gevangenen-in-afghanistan.html)

2) NU.nl, 19 november 2020, 'Defensie: Geen Nederlandse betrokkenheid bij Australische oorlogsmisdaden'. (https://www.nu.nl/buitenland/6091510/defensie-geen-nederlandse-betrokkenheid-bij-australische-oorlogsmisdaden.html?redirect=1)

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Karabulut (SP), ingezonden 24 november 2020, vraagnummer 2020Z22586


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl