Tweedemonitor / Kamervraag / De Australische excessen in Afghanistan en de reactie hieropDe Australische excessen in Afghanistan en de reactie hierop

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22586

2020Z22586

(ingezonden 24 november 2020)

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over de Australische excessen in Afghanistan en de reactie hierop

1

Wat is uw reactie op het rapport waaruit blijkt dat speciale eenheden van het Australische leger tijdens hun dienst in Afghanistan in strijd met internationale regels 39 burgers en gevangenen hebben gedood, met name in de provincie Uruzgan, waar Nederland ook actief was? 1)

2

Kunt u toelichten waarom u stelt dat er geen Nederlanders betrokken waren bij het ombrengen van burgers en gevangenen door Australiërs in Afghanistan? 2)

3

Hebben Nederlandse militairen ten tijde van de missie in Uruzgan ooit aanwijzingen onder ogen gekregen van de Australische excessen? Zo ja, wat is daarmee gedaan? 

4

Was er op enigerlei wijze Nederlandse betrokkenheid bij (een deel van) de militaire operaties van de Australische speciale eenheden toen Nederland in Uruzgan opereerde? Zo ja, hoe zag dit eruit?

5

Hoe zag de bevelslijn eruit gedurende de samenwerking met de Australiërs in Uruzgan?

6

Zou u deze vragen kunnen beantwoorden nog vóór de begrotingsbehandeling Defensie in de Tweede Kamer?

1) Australische militairen executeerden 39 burgers en gevangenen in Afghanistan, https://nos.nl/artikel/2357155-australische-militairen-executeerden-39-burgers-en-gevangenen-in-afghanistan.html, 19 november 2020.

2) Defensie: geen Nederlanders betrokken bij Australische excessen in Afghanistan, https://nos.nl/artikel/2357185-defensie-geen-nederlanders-betrokken-bij-australische-excessen-in-afghanistan.html, 19 november 2020.


Indiener

Sadet Karabulut (SP)


Gericht

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)

Stef Blok (VVD)


Access ( 18185 )

Publicatiedatum
24 November 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl