Tweedemonitor / Kamervraag / Ontwikkelingen rondom het coronavirusOntwikkelingen rondom het coronavirus

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21386

2020Z21386

(ingezonden 12 november 2020)

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ontwikkelingen rondom het coronavirus

 1. Klopt het dat u het volgende gezegd heeft: "(u) moet het zo zien dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor mensen zonder vaccinatie’ en dat ‘regels voor specifieke groepen pas aan de orde kunnen komen als de vaccinatiegraad heel hoog is"? 1)
 2. Hoe verhouden uw uitspraken zich tot de aangenomen motie-Azarkan waarin de Kamer heeft uitgesproken dat er géén sprake mag zijn van een directe, maar ook niet van een indirecte coronavaccinatieplicht? 2)
 3. Kunt u toelichten waarom dergelijke maatregelen volgens u proportioneel en noodzakelijk zouden zijn?
 4. Begrijpt u de zorgen van mensen dat door dergelijke maatregelen een tweedeling en achterstelling in de maatschappij zal ontstaan op basis van vaccinatie?
 5. Kunt u bevestigen dat tot op heden iemands vaccinatiegeschiedenis alleen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opvraagbaar is door de desbetreffende persoon zelf en dat deze informatie niet met derden hoeft te worden gedeeld?
 6. Bent u, in het licht van uw uitspraken, van plan dit te veranderen?
 7. Bent u bekend met berichten dat luchtreiniging met ionisatie een bijdrage zou kunnen leveren aan het tegengaan van het coronavirus? 3)
 8. Klopt het dat het RIVM in het verleden onderzoek heeft gedaan naar luchtreiniging met ionisatie en bent u bereid om het RIVM onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke bijdrage van ionisatie aan de bestrijding van het coronavirus?
 9. Kunt u aangeven welk type handhavingsbeleid er op dit moment geldt ten aanzien van de coronamaatregelen? Is er nog steeds sprake van een terughoudend boetebeleid ten aanzien van de anderhalvemeterregel, waar de Kamer de regering om vroeg in de motie-Van der Staaij/Klaver? 4) Zo nee, wanneer verwacht u daar weer toe over te gaan?
 10. Heeft u zicht op de naleving van de coronamaatregelen in sectoren waar thuiswerken onmogelijk is, zoals de bouw? Hoe worden de maatregelen in dergelijke sectoren gehandhaafd?
 11. Wat vindt u van het plan van VNO-NCW om Nederland door middel van een breed opgezette teststrategie uit de coronacrisis te loodsen? 5)
 12. Wat vindt u van de Slowaakse aanpak om alle inwoners te testen op het coronavirus? 6) Wat is ervoor nodig om dit ook in Nederland te doen?
 13. Kunt u aangeven in hoeverre het Opschalingsplan COVID-19 van het Landelijk netwerk acute zorg inmiddels is uitgevoerd? Is de uitbreiding van de IC-capaciteit tot 1.700 bedden en de uitbreiding van de klinische capaciteit met 1.300 COVID-bedden al gerealiseerd? Zo nee, wat is hiervoor nog nodig?
 14. Welke afspraken zijn er in de achterliggende maanden (op regionaal niveau) al gemaakt met huisartsen, de thuiszorg, wijkverpleging en verpleeghuizen over het bieden van zorg aan coronapatiënten in de thuissituatie?
 15. Kunt u aangeven welke maatregelen u nog meer treft om de zorg voor coronapatiënten buiten het ziekenhuis vorm te geven?
 16. Kunt u deze vragen voorafgaand aan het eerstvolgende plenaire debat over het coronavirus beantwoorden?

1) AD, 10 november 2020, 'Minister De Jonge: ‘Bepaalde regels gelden wellicht langer voor mensen zonder vaccinatie’' (https://www.ad.nl/binnenland/minister-de-jonge-bepaalde-regels-gelden-wellicht-langer-voor-mensen-zonder-vaccinatie~a38416c8/).

2) Kamerstuk 25 295, nr. 676.

3) Zie bijvoorbeeld:

Kamper Nieuws, 26 augustus 2020, 'Kamper uitvinder wijst op ionisatie in strijd tegen corona' (https://kampernieuws.nl/ionisatie-oplossing-corona/). 

Reformatorisch Dagblad, 4 juni 2020, 'Luchtreiniger uit Staphorst maakt virus onschadelijk met ionisatie en filter' (https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/subscription-required-7.133?aId=1.1668579). 

4) Kamerstuk 25 295, nr. 522.

5) VNO-NCW, 7 november 2020, 'Ingrid Thijssen: 'Testsamenleving biedt Nederland uitweg uit coronacrisis'' (https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ingrid-thijssen-testsamenleving-biedt-nederland-uitweg-uit-coronacrisis).

6) de Volkskrant, 8 november 2020, 'Het grote Slowaakse experiment: een heel land testen op corona' (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-grote-slowaakse-experiment-een-heel-land-testen-op-corona~bea8835f/).

Indiener

Kees van der Staaij (SGP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 18019 )

Publicatiedatum
12 November 2020Gerelateerd

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het coronavirus (COVID-19)

COVID-19 en de bestrijding ervan.

De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

De berichten ‘Italië neemt drastische stappen na grote uitbraak coronavirus’ en ‘Uitbraak coronavirus in Noord-Italië, geen extra maatregelen in Nederland’.

De impact van coronavirus (COVID-19) op de internationale ontwikkelingssamenwerking

Het bericht ‘Stampvol vluchtelingenkamp Lesbos kansloos bij besmetting coronavirus’

De uitbraak van het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl