Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Militairen betaalden te veel voor pensioen’Het bericht 'Militairen betaalden te veel voor pensioen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21385

2020Z21385

(ingezonden 12 november 2020)

Vragen van de leden Van Helvert en Slootweg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht 'Militairen betaalden te veel voor pensioen’

  1. Hebt u kennis genomen van de berichtgeving ‘Militairen betaalden te veel voor pensioen’? 1)
  2. Klopt het dat zeven (oud-)militairen naar de rechter gestapt zijn omdat ze teveel pensioenpremie zouden hebben betaald en als gevolg daarvan tienduizenden euro’s per persoon financiële schade zouden hebben geleden?
  3. Klopt het dat in de periode tussen 2004 en 2019 nog de eindloonregeling van toepassing was op militairen, waarbij de meerkosten van deze regeling door Defensie in rekening zouden worden gebracht bij de werknemers?
  4. Klopt het dat het pensioen voor militairen in deze periode helemaal niet duurder was voor Defensie, goedkoper zelfs, maar dat er via een opslag toch om een hogere premie werd gevraagd?
  5. Is er door Defensie, om de pensioenen voor militairen betaalbaar te houden, bezuinigd door over een kleiner deel van het salaris pensioen op te bouwen? Klopt het dat deze versobering niet is meegenomen in de premieopslag, waardoor militairen stelselmatig te veel betaalden?
  6. In hoeverre is deze problematiek relevant voor alle militairen die tussen 2004 en 2017 voor Defensie werkten?
  7. Bent u van mening dat tussen 2004 en 2019 door Defensie de juiste pensioenpremie in rekening is gebracht op basis van afspraken die jaarlijks met de vakbonden worden gemaakt? Zo ja, in hoeverre delen de militaire vakbonden uw standpunt, aangezien de vakbonden VBM, AFMP en GOV kennelijk meebetalen aan de rechtszaak van de zeven (oud-)militairen tegen Defensie?
  8. Kunt u nader toelichten waarom u geen reden ziet voor compensatie van de zeven (oud-)militairen?
  9. Bent u bereid de Kamer te informeren over het verdere verloop van de rechtszaak?
  1. https://www.telegraaf.nl/financieel/1925966668/militairen-betaalden-te-veel-voor-pensioen


Indiener

Evert Jan Slootweg (CDA)

Martijn van Helvert (CDA)


Gericht

Barbara Visser (VVD)


Access ( 18023 )

Publicatiedatum
12 November 2020
Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweedemo/domains/tweedemonitor.nl/public_html/kamerstuk.php on line 334
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl