Tweedemonitor / Kamervraag / Het seksueel misbruik van jongeren in de gehandicaptenzorgHet seksueel misbruik van jongeren in de gehandicaptenzorg

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21226

2020Z21226

(ingezonden 11 november 2020)

Vragen van de leden Kuiken en Kerstens (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Medische Zorg over het seksueel misbruik van jongeren in de gehandicaptenzorg.

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Seksueel misbruik verstandelijk gehandicapten wordt nauwelijks aangepakt’? [1]
  2. Welke concrete maatregelen zijn getroffen in de afgelopen jaren om misbruik van mensen met een verstandelijke beperking te voorkomen?
  3. Heeft u zicht op hoe vaak misbruik in de gehandicaptenzorg voorkomt? Worden meldingen en signalen op een plek bijgehouden om eventuele patronen te ontdekken?
  4. Is het mogelijk voor medewerkers uit de gehandicaptenzorg om elders in de zorg aan het werk te gaan nadat er melding is gedaan van (vermeend) misbruik?
  5. Wordt er naar uw mening voldoende gedaan om personen met een verstandelijke beperking te beschermen tegen medebewoners die een verleden hebben als dader van seksueel misbruik? Speelt privacy dan daders hierin een belemmerende rol?
  6. Herkent u de signalen dat er te weinig meldingen worden gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waardoor seksueel misbruik in instellingen onderbelicht blijft en er geen onafhankelijke onderzoeken op volgen?
  7. Baart het u zorgen dat er sprake lijkt te zijn van lage meldingsbereidheid, zeker in vergelijking tot andere landen? Zo ja, welke stappen bent u voornemens te zetten om de meldingsbereidheid te verhogen?

[1] www.rtlnieuws.nl, 7 november 2020, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5192704/seksueel-misbruik-verstandelijk-gehandicapten-instellingen-ouders


Indiener

Attje Kuiken (PvdA)

John Kerstens (PvdA)


Gericht

Paul Blokhuis (CU)

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 18003 )

Publicatiedatum
11 November 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl