Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit'Het bericht 'Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20831

2020Z20831

(ingezonden 6 november 2020)

Vragen van de leden Aukje de Vries en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit' 

 

  1. Bent u bekend met het bericht 'Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit'? 1)
  2. Kunt u al iets meer zeggen, dan in de brief van 4 november 2020 aan de Tweede Kamer staat, over de oorzaak van deze fout bij het project Afsluitdijk? 2)
  3. Wat zijn de gevolgen van het langer duren van de renovatie van de Afsluitdijk voor het autoverkeer, vrachtverkeer en fietsverkeer?
  4. Deelt u de mening dat de hinder door eventuele uitloop van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk moet blijven en zoveel mogelijk moet worden beperkt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat realiseren?
  5. Kan al een indicatie gegeven worden van de extra kosten? Ten koste van welke andere projecten gaat dit, aangezien de kosten ten laste van het Deltafonds gebracht worden?
  6. Kunt u deze vragen schriftelijk beantwoorden voor het wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020 dan wel deze vragen mondeling beantwoorden in het wetgevingsoverleg Water?

 

1) RTL Nieuws, 5 november 2020, Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5194989/renovatie-afsluitdijk-neemt-zeker-drie-jaar-langer-beslag)

2) Brief: Informatie over de invulling van een aantal moties en toezeggingen voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020 (2020D44111)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl