Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Sekte-alarm niet gehoord’Het bericht ‘Sekte-alarm niet gehoord’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20647

2020Z20647

(ingezonden 5 november 2020)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Sekte-alarm niet gehoord’

1

Wat is uw reactie op het bericht dat Justitie jarenlang verzuimd heeft in te grijpen bij de Orde der Transformanten, terwijl daarover wel ernstige signalen zijn binnengekomen bij meldpunt Sektesignaal? 1)

2

Is het waar dat het ging om meldingen van opsluitingen, afwijkend seksueel gedrag bij kinderen, arbeidsuitbuiting en financiële uitbuiting?

3

Hoe kan het dat geen actie is ondernomen op deze meldingen? Lag dat aan de aard van deze meldingen, zijn deze meldingen niet op de juiste plaats terechtgekomen, of niet op waarde geschat?

4

Wat zegt dit volgens u over de aanpak bij de politie en het openbaar ministerie van misstanden bij dit soort gesloten bolwerken? Is naar uw mening voldoende kennis en ervaring aanwezig om sektes aan te pakken?

5

Helpt het wegbezuinigen van het specialistische meldpunt Sektesignaal, zoals u gedaan heeft, bij de aanpak van sektes? Zo ja, hoe?

6

Bent u bereid Sektesignaal zo snel mogelijk nieuw leven in te blazen en meerjarig te financieren omdat dit waardevol was en nog steeds betekenisvol kan zijn, voor slachtoffers en hun familieleden en de aanpak van misstanden bij sektes? Zo nee, waarom niet?

1) Telegraaf, 5 november 2020


Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 17914 )

Publicatiedatum
5 November 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl