Tweedemonitor / Kamervraag / Het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP)Het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP)

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20643

2020Z20643

(ingezonden 5 november 2020)

Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP)

  1. Heeft u kennisgenomen van de uitzendingen van Nieuwsuur over het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP)? 1)
  2. Deelt u de mening dat misbruik van het ICP door criminelen zo spoedig mogelijk dient te worden gestopt? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit misbruik te stoppen en wanneer wordt dat geëffectueerd?
  3. Deelt u de mening dat oneigenlijk gebruik van het ICP door buitenlanders om zo belastingontduiking in het eigen land mogelijk te maken, gestopt dient te worden? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiervoor nemen en wanneer kunnen deze maatregelen worden geëffectueerd?
  4. Bent bereid te onderzoeken of een lichtere variant van de zeebrief, zoals in enkele ons omringende landen gebruikelijk is voor particuliere, niet-commerciële booteigenaren, ook voor Nederlandse booteigenaren beschikbaar kan komen ter vervanging van het huidige ICP? Zo ja, wanneer kan een dergelijke variant ingevoerd worden? Zo niet, waarom niet?

1) Nieuwsuur, 28 en 29 oktober 2020, Nederlands vaardocument gebruikt bij grootschalige drugssmokkel (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2354360-nederlands-vaardocument-gebruikt-bij-grootschalige-drugssmokkel.html)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Aalst en Helder (beiden PVV), ingezonden 5 november 2020 (vraagnummer 2020Z20630).


Gerelateerd

Het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP)

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De berichten ‘Nederlands vaardocument gebruikt bij grootschalige drugssmokkel’ en ‘Nederlandse schepen aan ketting in Italië door omstreden bootpaspoort’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De duurzaamheid van houtige biomassa

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl