Tweedemonitor / Kamervraag / De schadelijke gezondheidseffecten van windmolens en biomassacentralesDe schadelijke gezondheidseffecten van windmolens en biomassacentrales

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20248

2020Z20248

(ingezonden 2 november 2020)

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de schadelijke gezondheidseffecten van windmolens en biomassacentrales

  1. Bent u bekend met het bericht 'Op vlucht voor klimaatherrie – Omwonenden van windpark en biomassacentrales nemen de wijk door geluids- en rookoverlast'? 1)
  1. Wat vindt u ervan dat omwonenden van windmolenparken en biomassacentrales – zichzelf klimaatvluchtelingen noemend – letterlijk op de vlucht slaan vanwege onhoudbare geluids- en rookoverlast? Deelt u de mening dat dit de omgekeerde wereld is en dat niet de omwonenden maar de overlastgevende windmolens en biomassacentrales moeten wijken? 
  1. Erkent u dat windmolens en biomassacentrales schadelijk voor de gezondheid van omwonenden kunnen zijn? Zo ja, waarom staan die ondingen er dan nog? Deelt u de conclusie dat schadelijke gezondheidseffecten als gevolg van windmolens en biomassacentrales ondergeschikt zijn aan het behalen van de klimaatdoelen?
  1. Bent u ervan op de hoogte dat “de overheid een dwangsom kan opleggen of een windmolen kan laten stilzetten als de geluidsnormen worden overschreden”? Kunt u een overzicht verstrekken van waar en wanneer dat tot dusverre is gebeurd? 2)
  1. Hoe kunt u stellen dat “de overlast als gevolg van laagfrequent geluid [van windmolens] nog in onderzoek is” en tegelijkertijd besluiten dat er volop windmolens moeten worden bijgebouwd?
  1. Hoe kan het dat houtstook door particulieren steeds verder wordt ontmoedigd en er voor hen zelfs zogeheten ‘stookalerts’ worden afgegeven, terwijl biomassacentrales complete woonwijken in de rook mogen zetten?
  1. Deelt u de conclusie dat uw klimaatbeleid niet alleen onzinnig en onbetaalbaar is, maar óók schadelijk voor de gezondheid? Bent u ertoe bereid onmiddellijk te stoppen met deze waanzin?

1) De Telegraaf, 31 oktober 2020 'Op vlucht voor klimaatherrie – Omwonenden van windpark en biomassacentrales nemen de wijk door geluids- en rookoverlast'

2) Wind op Land 'Geluit van een windmolen' (https://www.windenergie.nl/leefomgeving/geluid-van-een-windmolen)


Gerelateerd

De schadelijke gezondheidseffecten van windmolens en biomassacentrales

De plaatsing van windmolens binnen gebied dat gereguleerd is door het Luchthavenindelingsbesluit.

De aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

De toename van de stikstofuitstoot door de biomassacentrales in Diemen en Geertruidenberg

Het bericht 'Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?'

Gebruik van biomassa als energiebron

Biomassa

Het advies van de commissie-Remkes en de implicaties voor de subsidie op het (bij)stoken van biomassa in energiecentrales en de aanleg van nieuwe biomassacentrales

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl