Tweedemonitor / Kamervraag / De dreigende sluiting van de bibliotheek in Almelo.De dreigende sluiting van de bibliotheek in Almelo.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20081

2020Z20081

(ingezonden 30 oktober 2020)

Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de dreigende sluiting van de bibliotheek in Almelo.

  1. Bent u ermee bekend dat sluiting dreigt voor de bibliotheek in Almelo als gevolg van een bezuiniging op de gemeentelijke subsidie? 
  2. Deelt u de mening dat het zorgwekkend is dat in een middelgrote gemeente als Almelo de bibliotheek dreigt te verdwijnen? 
  3. Deelt u de mening dat de bibliotheek een belangrijke basisvoorziening is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en het tegengaan van laaggeletterdheid? 
  4. Vindt u daarom ook dat iedere inwoner van Nederland toegang moet hebben tot een bibliotheek in de nabije omgeving?
  5. Hebt u contact gehad met de gemeente Almelo over de dreigende sluiting van de bibliotheek? Kunt u uw antwoord toelichten? 
  6. Bent u bereid maatregelen te nemen om de sluiting van deze bibliotheek te voorkomen?


Gerelateerd

De dreigende sluiting van de bibliotheek in Almelo.

Het tekort aan openbare bibliotheken

Bibliotheken die met sluiting worden bedreigd

Het bericht dat de rechtbank in Almelo een schilderij met blote borst heeft verwijderd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Mogelijke betutteling in de rechtspraak na de verwijdering van het schilderij uit de rechtbank Almelo

Het voornemen van de Nationale Politie tot sluiting van de arrestantencomplexen van de politiebureaus van Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel

Het bericht ‘Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl