Tweedemonitor / Kamervraag / Kinderboerderijen, boerencampings en zorgboerderijen die Q-koortsregels schendenKinderboerderijen, boerencampings en zorgboerderijen die Q-koortsregels schenden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19610

2020Z19610

(ingezonden 26 oktober 2020)

Vragen van de leden Van den Berg en Geurts (beiden CDA) aan de minister voor Medische Zorg over kinderboerderijen, boerencampings en zorgboerderijen die Q-koortsregels schenden

Wat is uw reactie op het bericht dat tientallen kinderboerderijen, boerencampings en zorgboerderijen vorig jaar niet aan de regels voldeden om Q-koorts te voorkomen? 1)

Kunt u aangeven of er de afgelopen jaren een toe- of afname is van het aantal publieksbedrijven dat zich niet aan de regels houdt?

Kunt u aangeven op basis van wat voor vermoedens van fouten de 87 publieksbedrijven in 2019 zijn bezocht?

Klopt het dat in 2019 slechts 11 herinspecties zijn uitgevoerd? Hebben deze herinspecties ook bij publieksbedrijven plaatsgevonden, of alleen bij professionele bedrijven? 2)

Op welke wijze controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of een publieksbedrijf na een waarschuwing of boete daadwerkelijk de geconstateerde tekortkoming heeft aangepakt, aangezien blijkbaar niet alle bedrijven een herinspectie krijgen?

Moeten publieksbedrijven aantonen dat zij de dieren alsnog hebben ingeënt voordat zij weer bezoekers mogen toelaten? Zo ja, op welke wijze tonen zij dit aan?

1) Brabants Dagblad, 11 oktober 2020, “Kinderboerderijen schenden Q-koortsregels; NVWA deelt boetes uit”

2) NVWA, 21 augustus 2020, “Q-koorts Inspectieresultaten 2019”, te vinden via https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/documenten/dier/dierenwelzijn/welzijn/inspectieresultaten/inspectieresultaten-q-koorts-2019


Gerelateerd

Kinderboerderijen, boerencampings en zorgboerderijen die Q-koortsregels schenden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Zorgfraude als verdienmodel voor criminelen

Het VN-rapport waarin wordt geconstateerd dat diverse landen het VN-wapenembargo tegen Libië schenden

Rookvrije ruimte om op te groeien

Het schenden van regels van zoutbedrijven bij diesel in de ondergrond

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl