Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Export verarmd Urenco-uranium naar Rusland in strijd Europese sancties'Het bericht 'Export verarmd Urenco-uranium naar Rusland in strijd Europese sancties'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19375

2020Z19375

(ingezonden 21 oktober 2020)

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Export verarmd Urenco-uranium naar Rusland in strijd Europese sancties'.

  1. Bent u bekend met het bericht 'Export verarmd Urenco-uranium naar Rusland in strijd Europese sancties'? [1]
  2. Bent u bekend met de 'Gutachten zur Zulässigkeit von Exportgenehmigungen für Uran von Deutschland nach Russland'? [2]
  3. Is het voor de uitvoer van verarmd uranium vanuit Duitsland, via een Nederlandse haven, verplicht dat de afzender van het verarmd uranium beschikt over een geldige exportvergunning?
  4. Bent u het ermee eens dat het op grond van EU-verordening 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren verboden is om verarmd uranium naar Rusland te exporteren als niet is vastgesteld dat het te exporteren verarmd uranium uitsluitend civiel wordt gebruikt? Zo nee, waarom niet?
  5. Klopt het dat er geen exportvergunning mag worden verleend als niet kan worden uitgesloten dat het naar Rusland te exporteren verarmd uranium militair wordt gebruikt?
  6. Bent u het eens met het Duitse Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) dat er niet kan worden uitgesloten dat het door Urenco Gronau (Duitsland) via Nederland naar Rusland uitgevoerde verarmde uranium militair wordt toegepast? Zo nee, waarom niet?

    7. Wat vindt u ervan dat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bij de export van verarmd uranium alleen controleert of het transport aan de veiligheidseisen voldoet en niet kijkt naar wat er in Rusland met het verarmd uranium gebeurt, omdat er dan al een Duitse exportvergunning is afgegeven? Moet die controle niet een stuk uitgebreider zijn als het gaat om dergelijk radioactief materiaal?
  7. Op welke wijze waarborgt u dat er via Nederland geen goederen in strijd met Europese exportsancties worden geëxporteerd?

[1] Website Stichting Laka, 5 oktober 2020 (https://www.laka.org/nieuws/2020/export-verarmd-urenco-uranium-naar-rusland-in-strijd-europese-sancties-13985)

[2] Website Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen), 6 oktober 2020 (https://kotting-uhl.de/site/wp-content/uploads/2020/10/Gutachten-Endfassung-final.pdf)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweedemo/domains/tweedemonitor.nl/public_html/kamerstuk.php on line 334
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl