Tweedemonitor / Kamervraag / Het model waar het stikstofbeleid op gebaseerd isHet model waar het stikstofbeleid op gebaseerd is

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19250

2020Z19250

(ingezonden 19 oktober 2020)

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het model waar het stikstofbeleid op gebaseerd is.

1

Bent u op de hoogte van de vergelijking die de Stichting Agri Facts heeft gemaakt tussen het Europese en het Nederlandse model om stikstofbeleid op te baseren? 1)

2

Waarom wordt het stikstofbeleid van het kabinet (uitsluitend) gebaseerd op het model AERIUS?

3

Erkent u dat, indien het stikstofbeleid van het kabinet zou worden gebaseerd op model Lotos, de stikstofdoelstelling voor 2030 al gehaald zou zijn? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u bevestigen dat Duitsland ook gebruikmaakt van het model Lotos? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

5

Bent u bereid om het Nederlandse stikstofbeleid (ook) door te rekenen met het model Lotos, in lijn met het advies van de commissie-Hordijk? Zo nee, waarom niet?

1) Website Stichting Agri Facts, 14 oktober 2020, 'Minister Schouten blijft stikstofbeleid ophangen aan één rekenmodel' (https://stichtingagrifacts.nl/minister-schouten-blijft-stikstofbeleid-ophangen-aan-een-model/)

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Madlener (PVV), ingezonden 15 oktober 2020, vraagnummer 2020Z18950


Gerelateerd

Het model waar het stikstofbeleid op gebaseerd is

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto’s te voorspellen en er in 2018 meer dan 100% naast zat bij de schatting van de verkoop van het aantal elektrische auto’s

Het bericht ‘Reactie PBL op gebruik NEV-cijfers en modellen’

Het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses

Het bericht 'Minister Schouten blijft stikstofbeleid ophangen aan één rekenmodel'

De voortgang van het stikstofbeleid

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl