Tweedemonitor / Kamervraag / Het model waar het stikstofbeleid op gebaseerd isHet model waar het stikstofbeleid op gebaseerd is

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19250

2020Z19250

(ingezonden 19 oktober 2020)

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het model waar het stikstofbeleid op gebaseerd is.

1

Bent u op de hoogte van de vergelijking die de Stichting Agri Facts heeft gemaakt tussen het Europese en het Nederlandse model om stikstofbeleid op te baseren? 1)

2

Waarom wordt het stikstofbeleid van het kabinet (uitsluitend) gebaseerd op het model AERIUS?

3

Erkent u dat, indien het stikstofbeleid van het kabinet zou worden gebaseerd op model Lotos, de stikstofdoelstelling voor 2030 al gehaald zou zijn? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u bevestigen dat Duitsland ook gebruikmaakt van het model Lotos? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

5

Bent u bereid om het Nederlandse stikstofbeleid (ook) door te rekenen met het model Lotos, in lijn met het advies van de commissie-Hordijk? Zo nee, waarom niet?

1) Website Stichting Agri Facts, 14 oktober 2020, 'Minister Schouten blijft stikstofbeleid ophangen aan één rekenmodel' (https://stichtingagrifacts.nl/minister-schouten-blijft-stikstofbeleid-ophangen-aan-een-model/)

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Madlener (PVV), ingezonden 15 oktober 2020, vraagnummer 2020Z18950


Indiener

Thierry Baudet (FvD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 17635 )

Publicatiedatum
19 Oktober 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl