Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’Het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19245

2020Z19245

(ingezonden 19 oktober 2020)

Vragen van het lid Sienot en Paternotte (beiden D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’.

1

Bent u bekend met het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’? 1)

2

Bent u bekend met de drempels waar grensgebieden tegenaan lopen bij de uitwisseling van elektriciteit?

3

Deelt u de mening dat we juist met een Europese energiemarkt, waar uitwisseling mogelijk is, sneller onafhankelijk kunnen raken van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd ook de leveringszekerheid kunnen verbeteren? Zo nee, waarom niet?

4

Bent u bereid om knellende wetgeving, die de samenwerking op middelspanningsniveau tussen Duitse en Belgische buurtgemeenten tegenhoudt, aan te passen? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid om de gemeenten Losser, Emmen en Kerkrade aan te wijzen als pilotgebieden in de vorm van een “Local Energy Community”? Zo nee, waarom niet?

1) RTV Oost, 13 oktober 2020 'Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland' (https://m.rtvoost.nl/nieuws/1320131/Losser-wil-pilotgebied-worden-voor-uitwisseling-duurzame-energie-met-Duitsland)


Gerelateerd

Het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat gasbedrijven Gronings onderzoek naar duurzame energie domineren

Winsten die worden gemaakt met publiek geld voor verduurzaming

Het advies van de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van landbouwgif en de kabinetsreactie hierop.

Het opkopen van duurzame-energiepapieren in het buitenland

Aansluiting en planning van duurzame energie projecten met betrekking tot elektriciteitsnetwerken en beschermen natuur, landschap en vruchtbare landbouwgrond

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl