Tweedemonitor / Kamervraag / Het wel of niet stilleggen van de eredivisie voor vrouwenHet wel of niet stilleggen van de eredivisie voor vrouwen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18952

2020Z18952

(ingezonden 15 oktober 2020)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het wel of niet stilleggen van de eredivisie voor vrouwen

1

Was direct en op voorhand duidelijk dat ook de Vrouwen Eredivisie stilgelegd zou worden door de nieuwe coronamaatregelen? Was hier expliciet over nagedacht en welke overwegingen hebben daarbij een rol gespeeld? 1)

2

Waarom werd de Vrouwen Eredivisie aanvankelijk niet meegenomen met het besluit om de Eredivisie voor mannen en de Keuken Kampioen Divisie doorgang te laten vinden en bleek later gelukkig dat dit toch wel mogelijk was? Hoe is dit gegaan en welke argumenten hebben tot dit andere besluit geleid?

3

Deelt u de mening dat dit een onwenselijke vorm van ongelijkheid blootlegt?

4

Nu u gisteren in het Kamerdebat terecht heeft gezegd ‘wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen’, welke consequenties moet dit volgens u hebben voor de toekomst? Kunt u verslag doen van uw gesprek met de KNVB hierover, niet alleen hoe op korte termijn met de juiste voorzorgsmaatregelen de eredivisie voor vrouwen alsnog door kan gaan, maar ook wat dit betekent voor status en beloning van het vrouwenvoetbal? 2)

1) https://www.knvb.nl/nieuws/betaald-voetbal/vrouwen-eredivisie/61854/vrouwen-eredivisie-ook-stilgelegd-door-corona

2) Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 14 oktober 2020


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het wel of niet stilleggen van de eredivisie voor vrouwen

Het gebruik van NOW in de eredivisie

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat Holland Casino wedpartner wordt van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl