Tweedemonitor / Kamervraag / De gewijzigde criteria bij het beoordelen van een PCR-testDe gewijzigde criteria bij het beoordelen van een PCR-test

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18662

2020Z18662

(ingezonden 13 oktober 2020)

Vragen van het lid Van Haga (Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gewijzigde criteria bij het beoordelen van een PCR-test.

 1. Bent u op de hoogte van het feit dat onlangs de criteria voor het beoordelen van een Polymerase Chain reaction (PCR)-test zij aangepsat, zowel voor wat betreft het aantal te testen brokstukjes als voor wat betreft het aantal cycli? 1)
 2. Kunt u aangeven wanneer deze criteria intern bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn aangepast?
 3. Kunt u aangeven waarom deze criteria door het RIVM zijn aangepast?
 4. Kunt u aangeven wie hiertoe heeft besloten?
 5. Kunt u aangeven wanneer dit precies op de site van het RIVM is aangepast?
 6. Kunt u aangeven waarom dit niet is gecommuniceerd?
 7. Kunt u aangeven wanneer dit naar de verschillende laboratoria is gecommuniceerd?
 8. Kunt u aangeven wat de wijziging met betrekking tot het testen op het aantal brokstukjes, namelijk in plaats van het testen op het E-gen, N-gen en RdRP-gen is men slechts gaan testen op het E-gen, voor invloed heeft op het percentage positieve PCR-test uitslagen?
 9. Kunt u aangeven wat de wijziging in de vorige vraag voor invloed heeft op het aantal fout-positieve PCR-test uitslagen?
 10. Kunt u aangeven waarom de beoordelingsgrens van de PCR-test is verhoogd van 30 cycli naar 35 cycli?
 11. Kunt u aangeven wat het verhogen van het aantal cycli van 30 cycli naar 35 cycli voor invloed heeft op het aantal positieve PCR-test uitslagen, zowel absoluut als relatief?
 12. Kunt u aangeven wat het verhogen van het aantal cycli van 30 cycli naar 35 cycli voor invloed heeft op het aantal fout-positieve PCR-test uitslagen, zowel absoluut als relatief?
 13. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de plotselinge stijging van het percentage positieve PCR-testen, die door het RIVM “besmettingen” worden genoemd, te verklaren is door het aanpassen van de criteria bij het beoordelen van de PCR-test, zowel voor wat betreft het aantal te testen brokstukjes als voor wat betreft het aantal cycli? Zo nee, waarom niet?
 14. Deelt u de mening dat het tussentijds aanpassen van de beoordelingscriteria inzake de PCR-test kan leiden tot onnauwkeurigheid in de data waardoor er een verkeerd beeld ontstaat?

1) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, COVID-19 Richtlijn (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19).

Indiener

Wybren van Haga (GvH)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 17493 )

Publicatiedatum
13 Oktober 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl