Tweedemonitor / Kamervraag / Wederom een datalek in de jeugdzorgWederom een datalek in de jeugdzorg

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18284

2020Z18284

(ingezonden 8 oktober 2020)

Vragen van de leden Raemakers (D66), Hijink (SP) en Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over wederom een datalek in de jeugdzorg

  1. Bent u bekend met het artikel 'Groot datalek bij Jeugdriagg: medische dossiers kwetsbare kinderen gelekt'? 1)
  2. Had dit specifieke datalek volgens u voorkomen kunnen worden, kijkend naar een eerder datalek in april 2019 en het recent uitgebrachte rapport van de IGJ ‘Extra aandacht nodig voor ICT in de jeugdzorg’? 2) 3)
  3. Hoe is de aangenomen motie van de leden Raemakers en Hijink van 2 juli 2020 uitgevoerd waarin de regering verzocht wordt om met branches in gesprek te gaan over ICT-problemen in de jeugdzorg om jeugdzorgorganisaties uiterlijk 1 oktober te helpen met het beveiligen van de aan hen toevertrouwde data van jongeren en hun ouders? 4)
  4. Wanneer wordt jeugdzorgaanbieders eindelijk de mogelijkheid geboden om zich aan te sluiten bij Z-CERT conform de aangenomen motie-Raemakers en Hijink van 25 juni 2019, aangezien Z-CERT in het genoemde artikel meldt dat de meeste incidenten nog steeds plaatsvinden omdat de basis niet op orde is? 5)
  5. Kijkt u nu anders naar de rol van het ministerie van VWS als het gaat om het beter beveiligen van gegevens in de jeugdzorg?
  6. Hoeveel pentesten zijn er afgelopen half jaar gedaan door het ministerie van VWS en hoeveel worden er de komende periode uitgevoerd?
  7. Welke regels zijn er ten aanzien van ethisch hacken door derden, zoals journalisten, omdat hierbij inzage is in privacygevoelige gegevens?
  8. Kunt u deze vragen afzonderlijk en ruim voor het wetgevingsoverleg Jeugd van 23 november 2020 beantwoorden?

1) RTL Nieuws, 1 oktober 2020 (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5187220/jeugdriagg-kenter-jeugdhulp-datalek-dossiers)

2) https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4672826/jeugdzorg-datalek-dossiers-kinderen-utrecht-email

3) Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Extra aandacht nodig voor ICT in de jeugdzorg – juni 2020

4) Kamerstuk 31839, nr. 737

5) Kamerstuk 31839, nr. 676


Gerelateerd

Wederom een datalek in de jeugdzorg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het datalek bij Jeugdzorg waardoor dossiers van duizenden kwetsbare kinderen zijn gelekt

Het datalek van het Donorregister

Het bericht dat journalisten stiekem konden meekijken bij online tentamens.

Het bericht ‘Opnieuw datalek in Utrechtse Jeugdzorg’

Het schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, dan wel ambulante jeugdzorg beschikbaar is

Het bericht dat Hanzehogeschool tentamens uitstelt vanwege datalek

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl