Tweedemonitor / Kamervraag / De Ierse kleurcodes voor gedragsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaanDe Ierse kleurcodes voor gedragsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17455

2020Z17455

(ingezonden 29 september 2020)

Vragen van het lid Krol (Krol) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Ierse kleurcodes voor gedragsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

  1. Bent u bekend met de kleurcodes die in Ierland worden gebruikt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waarbij gedragsmaatregelen worden opgeschaald als de ernst van de situatie daarom vraagt? 1)
  2. Herinnert u zich het voorstel van 12 augustus 2020 om kleur-alerts in te voeren waarbij een set van gedragsmaatregelen gekoppeld wordt aan de ernst van de situatie? Herinnert u zich uw reactie hierop dat u het voornemen had om te proberen dit via kleuren te vangen, maar dat u daarop terugkwam uit vrees voor een te grote simplificatie? 2) en 3)
  3. Wat is uw oordeel over de Ierse kleurcodes? Vindt u dit te simpel? Zo ja, waarom? Waarom lukt het in Ierland wel en waarom lukt het u niet?
  4. Bent u ervan op de hoogte dat er heel veel onduidelijkheid bestaat over wat je wel en niet mag doen in verschillende situaties?
  5. Deelt u de mening dat mensen gewoontedieren zijn en dat gedragsverandering een grote uitdaging is? Deelt u de mening dat maatregelen die als een duveltje uit een doosje tevoorschijn komen (bijvoorbeeld dat de horeca vanaf morgen een uur eerder moet sluiten) wrevel en verwarring kunnen opwekken en dat daarmee de naleving niet gediend is?
  6. Deelt u de mening dat kristalheldere communicatie over gedragsmaatregelen aan de vooravond van een vermoedelijke tweede golf coronabesmettingen de allergrootste prioriteit verdient? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid en in staat om een heldere en schematische opschaling van gedragsmaatregelen te ontwikkelen? Zo ja, bent u bereid om een dergelijke opschaling te koppelen aan kleur-alerts en deze met spoed in te voeren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

1) Government of Ireland, National Framework for living with COVID-19 (https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2020/09/26/ierse%20maatregelen.pdf).

2) Kamerstuk 25295, nr. 486.

3) Stenogram plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, 12 augustus 2020.


Gerelateerd

De Ierse kleurcodes voor gedragsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het Ierse plan om dit voorjaar tienduizenden kalfjes op het vliegtuig te zetten naar Nederland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het Belastingverdrag tussen Nederland en Ierland en het betalen van dubbele belasting door luchtvaartpersoneel.

COVID-19 en de bestrijding ervan.

Alle berichtgeving omtrent het coronavirus.

De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl