Tweedemonitor / Kamervraag / De ontwikkelingen rondom het coronavirus in verpleeghuizenDe ontwikkelingen rondom het coronavirus in verpleeghuizen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17450

2020Z17450

(ingezonden 29 september 2020)

Vragen van de leden Van Brenk en Sazias (beiden 50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in verpleeghuizen.

1

Kunt u aangeven hoeveel ventilatiesystemen van verpleeghuizen Actiz op dit moment al heeft gecontroleerd en op dit moment nog moet controleren?

2

Kunt u aangeven van hoeveel ventilatiesystemen is vastgesteld dat ze niet voldoen aan de eisen?

3

Kunt u aangeven hoeveel van de ventilatiesystemen die niet goed werken, zijn gerepareerd of vervangen?

4

Kunt u inschatten hoelang het duurt voordat alle verpleeghuizen een ventilatiesysteem hebben dat voldoet aan de eisen?

5

Kunt u aangeven bij hoeveel verpleeghuizen er op dit moment het afvalwater wordt bemonsterd?

6

Bij hoeveel verpleeghuizen die zijn bemonsterd is het coronavirus in het afvalwater gevonden?

7

Op welke manier en bij hoeveel verpleeghuizen wordt de surveillance op rioolwater nog uitgebreid, aangezien de heer Van Dissel dit tijdens de technische briefing op 22 september aangaf? Kunt u uw antwoord toelichten?

8

Bent u van plan frequenter in te zetten op het controleren van het rioolwater, nu blijkt dat het testen niet snel genoeg gaat? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De berichten dat verpleeghuizen al vroeg wilden testen maar werden geweigerd en dat ouderen het aflegden in de strijd om aandacht

De kwaliteit van mondkapjes in verpleeghuizen

De situatie in de verpleeghuizen

Het bericht dat verpleeghuizen al vroeg wilden testen maar werden geweigerd

De gevolgen van het coronavirus op bewoners en medewerkers van verpleeghuizen

De reportage over de “stille ramp in verpleeghuizen: de ouderen gaan hier één-voor-één dood”

Het bericht ‘Specialisten: nog te vroeg voor bezoek aan verpleeghuizen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl